Kolejne arkusze Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski są dostępne w Internecie

W roku 2020 trwał nadal proces oddawania do użytku kolejnych finalnych produktów Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000. W ciągu całego roku zostały udostępnione mapy 33 arkuszy SMGP, w związku z czym aktualnie gotowe do pobrania w Internecie są 1062 arkusze map.

Kolejne arkusze SMGP w Internecie

Arkusz SMGP

Numery arkuszy SMGP, dla których udostępniono mapy w 2020 r. to: 92, 157, 158, 165, 249, 310, 329, 392, 403, 411, 632, 708, 711, 712, 733, 760, 778, 797, 836, 870, 901, 902, 997, 999, 1025, 1026, 1027, 1029, 1030, 1042, 1047, 1054, 1059.

W roku 2020 również kolejne 12 tekstów objaśnień do arkuszy SMGP trafiło do Internetu i teraz łącznie jest ich 1031.

Tekst do arkusza SMGP

Tekst do arkusza SMGP

Numery arkuszy SMGP, dla których udostępniono teksty objaśnień w 2020 r. to: 158, 174, 225, 327, 401, 405, 680, 711, 738, 778, 1029, 1048.

Metryczki otworów SMGP Na arkuszach map występują metryczki otworów wiertniczych, przedstawiające informacje uzyskane z wierceń wykonanych na terenie danego arkusza. Czasami z powodu dużej ilości informacji brakuje dla nich miejsca. Dla takich przypadków w 2020 roku uruchomiono możliwość pobierania metryczek otworów w formie dodatkowych plików graficznych PNG.

Metryczki otworów do arkusza SMGP

Metryczki otworów do arkusza SMGP

Aktualnie w tej formie dostępne są metryczki dla 133 arkuszy SMGP.

Dostęp do skanów, tekstów objaśnień i metryczek otworów poszczególnych arkuszy możliwy jest między innymi za pomocą aplikacji GeoLOG. Użytkownicy po wybraniu warstwy informacyjnej "Skorowidz SMGP" i zaznaczeniu interesujących ich arkuszy są przekierowywani do aplikacji udostępniającej dane źródłowe. Do pobierania skanów i tekstów arkuszy map nie są potrzebne żadne dodatkowe uprawnienia.

Tekst i ilustracje: Wojciech Paciura