Kolejne arkusze Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski są dostępne w Internecie

W roku 2020 trwał nadal proces oddawania do użytku kolejnych finalnych produktów Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000. W ciągu całego roku zostały udostępnione mapy 12 arkuszy SMGP, w związku z czym aktualnie gotowe do pobrania w Internecie są 1062 arkusze map.

Kolejne arkusze SMGP w Internecie

Arkusz SMGP

Numery arkuszy SMGP, dla których udostępniono mapy w 2020 r. to: 92, 165, 310, 329, 411, 711, 1026, 1027, 1030, 1047, 1059.

W roku 2020 również kolejne 10 tekstów objaśnień do arkuszy SMGP trafiło do Internetu i teraz łącznie jest ich 1031.

Tekst do arkusza SMGP

Tekst do arkusza SMGP

Numery arkuszy SMGP, dla których udostępniono teksty objaśnień w 2020 r. to: 174, 225, 327, 401, 405, 680, 738, 778, 1029, 1048.

Metryczki otworów SMGP Na arkuszach map występują metryczki otworów wiertniczych, przedstawiające informacje uzyskane z wierceń wykonanych na terenie danego arkusza. Czasami z powodu dużej ilości informacji brakuje dla nich miejsca. Dla takich przypadków w 2020 roku uruchomiono możliwość pobierania metryczek otworów w formie dodatkowych plików graficznych PNG.

Metryczki otworów do arkusza SMGP

Metryczki otworów do arkusza SMGP

Aktualnie w tej formie dostępne są metryczki dla 133 arkuszy SMGP: 6, 63, 65, 66, 94, 99, 100, 101, 102, 105, 115, 116, 119, 120, 139, 143, 152, 154, 155, 157, 158, 163, 173, 210, 211, 212, 214, 225, 249, 266, 316, 318, 321, 328, 329, 354, 392, 400, 401, 405, 406, 429, 437, 440, 447, 465, 471, 472, 478, 481, 486, 499, 506, 507, 508, 512, 513, 514, 515, 517, 522, 534, 535, 546, 548, 551, 553, 554, 571, 572, 583, 584, 591, 602, 612, 619, 621, 650, 669, 670, 671, 672, 675, 680, 684, 687, 703, 705, 706, 707, 710, 718, 719, 720, 721, 736, 758, 759, 760, 761, 796, 798, 799, 807, 808, 814, 834, 835, 836, 868, 879, 888, 901, 904, 942, 944, 956, 979, 980, 981, 982, 983, 992, 994, 997, 1000, 1003, 1007, 1008, 1011, 1023, 1042, 1075.

Dostęp do skanów, tekstów objaśnień i metryczek otworów poszczególnych arkuszy możliwy jest między innymi za pomocą aplikacji GeoLOG. Użytkownicy po wybraniu warstwy informacyjnej "Skorowidz SMGP" i zaznaczeniu interesujących ich arkuszy są przekierowywani do aplikacji udostępniającej dane źródłowe. Do pobierania skanów i tekstów arkuszy map nie są potrzebne żadne dodatkowe uprawnienia.

Tekst i ilustracje: Wojciech Paciura