Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych na luty 2021 r.

Państwowa służba hydrogeologiczna opracowała nową prognozę sytuacji hydrogeologicznej na okres 1 - 28 luty 2021 r.

Prognoza zmian położenia zwierciadła wód podziemnych

Przy założeniu niekorzystnych warunków meteorologicznych w okresie nadchodzących tygodni niżówka hydrogeologiczna będzie występować w województwach: wielkopolskim i warmińsko-mazurskim oraz, w mniejszym stopniu, w zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim i podlaskim. Do lokalnych wystąpień niżówki może dochodzić również na innych obszarach kraju, w szczególności na terenie województw: pomorskiego, mazowieckiego śląskiego.

Na obszarach objętych niżówką mogą wystąpić utrudnienia w zaopatrzeniu w wodę z płytkich ujęć wód podziemnych (indywidualne studnie gospodarskie) oraz z ujęć komunalnych eksploatujących pierwszy poziom wodonośny. Prognozowana sytuacja hydrogeologiczna określa stan, w którym nie pojawią się trudności w zaopatrzeniu w wodę z komunalnych i przemysłowych ujęć wód podziemnych użytkujących głębsze poziomy wodonośne.

Lokalizacja punktów sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych, dla których wykonano symulacje rozwoju sytuacji hydrogeologicznej

Lokalizacja punktów sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych, dla których wykonano symulacje rozwoju sytuacji hydrogeologicznej

Prognoza zmian zasobów wód podziemnych

Przy założeniu niekorzystnych warunków meteorologicznych prognoza rezerw zasobów zmiennych wód podziemnych pierwszego poziomu wodonośnego przewiduje, że na przeważającym obszarze kraju stan rezerw zasobów zmiennych będzie się kształtował na bezpiecznym poziomie, powyżej 20%. Jednakże w obrębie województw: wielkopolskiego, warmińsko-mazurskiego i śląskiego mogą znaleźć się obszary, na których brak będzie rezerw zasobów zmiennych pierwszego poziomu wodonośnego, obliczonych w stosunku do najniższego odnotowanego w obserwowanym wieloleciu położenia zwierciadła wód podziemnych (NNG). 

Prognoza poziomu rezerw wód podziemnych w odniesieniu do najniższego zaobserwowanego w wieloleciu położenia zwierciadła wód (NNG) na luty 2021 r.

Prognoza poziomu rezerw wód podziemnych w odniesieniu do najniższego zaobserwowanego w wieloleciu położenia zwierciadła wód (NNG) na luty 2021 r.

Prognoza zagrożeń wód podziemnych

W okresie objętym prognozą, przy założeniu niekorzystnych warunków meteorologicznych, przewiduje się występowanie w kraju zagrożenia związanego z niżówką hydrogeologiczną. Na dużą skalę niżówka może wystąpić na obszarze województw: wielkopolskiego i warmińsko-mazurskiego. O mniejszym rozprzestrzenieniu zjawisko prognozowane jest na terenie województw: zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego i podlaskiego. Jednocześnie do lokalnych wystąpień niżówki może dochodzić również na innych obszarach kraju – w szczególności na terenie województw: pomorskiego, mazowieckiego i śląskiego.

Prognoza zagrożeń wód podziemnych – występowanie niżówki hydrogeologicznej w lutym 2021 r.

Prognoza zagrożeń wód podziemnych – występowanie niżówki hydrogeologicznej w lutym 2021 r.

Zobacz: Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych 01.02.2021 - 28.02.2021

Okładka prognoza hydrogeologiczna na luty 2021 rok