Geologiczne, arkuszowe mapy dna Bałtyku do pobrania z internetu

Kartografia geologiczna jest jednym z podstawowych zadań PIG–PIB. W odniesieniu do polskich obszarów morskich zadania te realizowane są w Oddziale Geologii Morza PIG–PIB w Gdańsku. Prace nad pierwszym opracowaniem kartograficznym w skali 1:200 000 rozpoczęły się w 1983 a zakończyły w 1995 roku. Wynikiem tych prac było opracowanie 12 arkuszy "Mapy geologicznej dna Bałtyku" wraz z tekstami objaśniającymi. Pomimo upływu ponad 25 lat, "Mapa geologiczna dna Bałtyku", w dalszym ciągu stanowi najbardziej aktualne źródło wiedzy o budowie geologicznej polskich obszarów morskich.

Najnowszym kompleksowym opracowaniem kartograficznym PIG–PIB dotyczącym obszaru Bałtyku jest opracowana w 2019 roku "Mapa geośrodowiskowa polskich obszarów morskich". Mapa składa się z dwuarkuszowej planszy głównej wykonanej w skali 1:250 000, na której przedstawione zostały m.in. złoża kopalin, perspektywy i prognozy występowania kopalin okruchowych, ochrona i zagrożenia brzegu morskiego oraz ochrona przyrody i dziedzictwa kulturowego, a także z dwóch plansz tematycznych w skali 1:1 000 000: "Węglowodory – złoża i ranking obszarów perspektywicznych" oraz "Geologiczno-inżynierska rejonizacja dna morskiego".

Skorowidz geologicznych arkuszowych map z obszaru Bałtyku w aplikacji GeoLOG

Skorowidz geologicznych arkuszowych map z obszaru Bałtyku w aplikacji GeoLOG

Efekty końcowe obu projektów w formie skanów map i testów objaśnień do nich zostały właśnie opublikowane w CBDG. Wszystkie one są udostępnione w internecie, w formie plików JPG i PDF do pobrania.. Wykorzystywane do tego jest standardowe narzędzie "CBDG resources", do którego można przejść np. z aplikacji mobilnej CBDG GeoLOG.

Mapa geologiczna dna Bałtyku 1:200 000 - przykładowy arkusz

Mapa geologiczna dna Bałtyku 1:200 000 - przykładowy arkusz

Tekst do arkusza MGP 1:200 000Tekst do arkusza Mapy geologicznej dna Bałtyku 1:200 000

Tekst do arkusza MGP 1:200 000Tekst do arkusza Mapy geologicznej dna Bałtyku 1:200 000

Tekst do arkusza MGP 1:200 000Tekst do arkusza Mapy geologicznej dna Bałtyku 1:200 000

Mapa geośrodowiskowa polskich obszarów morskich 1:250 000 - Plansza A (część wschodnia)

Mapa geośrodowiskowa polskich obszarów morskich 1:250 000 - Plansza B

Mapa geośrodowiskowa polskich obszarów morskich 1:250 000 - Plansza B

Mapa geośrodowiskowa polskich obszarów morskich 1:250 000 - Plansza CMapa geośrodowiskowa polskich obszarów morskich 1:250 000 - Plansza C

Mapa geośrodowiskowa polskich obszarów morskich 1:250 000 - Plansza C

Tekst: Wojciech Paciura