Zmarł nasz Kolega - dr inż. Bartosz Czyżkowski

9 lutego w Warszawie po długiej i ciężkiej chorobie zmarł nasz kolega Bartosz Czyżkowski. Pogrzeb odbędzie się w 16 lutego 2021 o godzinie 16 w Domu Pogrzebowym na Wólce (sala A) ul. Wóycickiego 14.

grafika ilustracyjna

Bartosz Czyżkowski urodził się 6 stycznia 1974 r. Odebrał bardzo staranne wykształcenie na Politechnice Warszawskiej. W latach 1992 – 1998 studiował na Wydziale Inżynierii Środowiska, specjalizując się w Zarządzaniu i Informacji w Ochronie Środowiska. Studia magisterskie ukończył z wyróżnieniem. Jego zainteresowania zarządzaniem w roku 1999 skłoniły Go do podjęcia również studiów dziennych MBA w Szkole biznesu Politechniki Warszawskiej, które ukończył rok później. Jednocześnie, w latach 1997 – 2003 odbył studia doktoranckie w Instytucie Systemów Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.

Od 1997 Bartosz pracował na stanowiskach odzwierciedlających Jego różnorodne zainteresowania naukowe i dydaktyczne. Był między innymi asystentem w Zakładzie Gospodarki Wodnej i Hydrologii Politechniki Warszawskiej, doktorantem w Instytucie Systemów Inżynierii Środowiska, samodzielnym referentem ds. badawczych, adiunktem w Katedrze Ochrony i Kształtowania Środowiska. Zapisał się w pamięci kolegów i studentów jako sumienny i cierpliwy naukowiec i wykładowca.

Pracę w Państwowym Instytucie Geologicznym - PIB rozpoczął w roku 2012, gdzie realizował zadania związane z rozpoznaniem, oceną stanu i ochroną zasobów wód podziemnych. Pomimo ciężkiej choroby, która stopniowo odbierała mu władze nad ciałem, Bartosz z determinacją i zaangażowaniem aktywnie uczestniczył w realizacji zadań państwowej służby hydrogeologicznej oraz szerokim spektrum tematów badawczych.

Dorobek naukowy Bartosza jest bardzo zróżnicowany i zasługuje na uznanie. Jest autorem wielu raportów naukowych i inżynierskich oraz podręczników, wśród których znajduje się „Praktyczny przewodnik po GIS”, „Ćwiczenia z tworzenia stron www”, „AutoCAD w architekturze krajobrazu. Wprowadzenie”, „Tworzenie stron WWW HTML CSS + CD”. Poza książkami Bartosz pozostawił po sobie znaczący dorobek publikacyjny i badawczy ukierunkowany na zagadnienia monitoringu oraz modelowania matematycznego. M.in. należy tu wymienić udział w pracach „Opracowanie i wdrożenie analizatora GIS dla potrzeb optymalizacji sieci monitoringu wód”, „Ocena oddziaływania na wody podziemne dużych zbiorników z produktami ropopochodnymi” i wiele innych cennych metodycznie prac.

Ze względu na swoją ciężką chorobę Bartosz pracował w domu, jednak zawsze można było liczyć na Jego pomoc, chętnie dzielił się swoją wiedzą oraz doświadczeniem. Zapamiętamy Bartka jako miłośnika gór, dobrego przyjaciela i obdarzonego niezwykłym poczuciem humoru człowieka. Pozostanie w naszych sercach na zawsze.

Spoczywaj w spokoju.