Geologiczne aspekty na Forum Pomp Ciepła. Zapraszamy do udziału ON-LINE

9 marca 2021 r. odbędzie się XIV edycja Forum Pomp Ciepła. Podczas wydarzenia, które przebiegać będzie w formie on-line nasz ekspert Grzegorz Ryżyński z Zakładu Geologii Inżynierskiej przedstawi referat pt. "Prognoza rozwoju rynku gruntowych pomp ciepła w świetle danych z Narodowego Archiwum Geologicznego".

Energia geotermalna pozyskiwana z gruntów zyskuje coraz większą popularność. Wykorzystanie gruntowych pomp ciepła przyczynia się do zmniejszenia emisji CO2 i ograniczenia niskiej emisji. Przy dobrych warunkach geologicznych, jest to także bardzo ekonomiczny system grzewczy, zwłaszcza w aspekcie długoterminowym.

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) od wielu lat aktywnie działa dla wzmocnienia roli geotermii niskotemperaturowej w systemach ciepłowniczych. Opracowywane przez Instytut mapy potencjału geotermii niskotemperaturowej służą do przeprowadzenia prognozy ilości energii cieplnej bądź chłodu, którą możemy pozyskać z płytkich warstw skorupy ziemskiej. Wyznaczone przy ich pomocy optymalne lokalizacje dla gruntowych pomp ciepła są gwarancją powodzenia inwestycji. Opracowywana przez PIG-PIB baza danych GIS dla geotermii niskotemperaturowej, będzie służyć bieżącej aktualizacji i ewaluacji lokalnych i regionalnych warunków geologiczno-geotermicznych.

Szczegóły dotyczące wydarzenia: https://globenergia.pl/wydarzenia/forumpc2021

Rejestracja: http://bit.ly/rejestracja-forum-pc

 

logotyp nfosigwUdział przedstawicieli PIG-PIB w wydarzeniu został zorganizowany w ramach projektu: „Współpraca krajowa w zakresie geologii i promocja działań państwowej służby geologicznej w latach 2021 – 2023 (zadanie ciągłe PSG)” i sfinansowany ze środków NFOŚiGW