Dyrektor PIG-PIB jednym z sygnatariuszy listu intencyjnego ws. utworzenia HUB-u Naukowo-Technologiczno-Biznesowego wspierającego rozwój pomp ciepła

12 kwietnia 2021 r. podczas konferencji w Ministerstwie Klimatu i Środowiska podpisany został dokument, na mocy którego w Miękini w województwie małopolskim utworzony zostanie Hub Naukowo-Technologiczno-Biznesowy, będący wsparciem dla realizacji zadań z zakresu promocji, badań i rozwoju oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii, głównie w oparciu o pompy ciepła. Przedsięwzięcie realizowane jest z inicjatywy i pod patronatem Ministra Klimatu i Środowiska.

Szef resortu Michał Kurtyka podkreślał podczas konferencji, że pompy ciepła są perspektywicznym źródłem energii, ze względu na wydajność oraz aspekty ekonomiczne i ekologiczne. Są także szansą na stworzenie nowych miejsc pracy – zarówno w przemyśle odpowiedzialnym za wytwarzanie urządzeń, jak i w sektorze zajmującym się ich instalacją. Istotna rola energooszczędnej transformacji została określona m.in. w „Polityce energetycznej Polski do 2040 r.”.

Ciepło ziemi jest dostępne dla wszystkich. Jest możliwe do wykorzystania 24 godziny na dobę, przez 365 dni w roku. Dzięki pompom ciepła instalowanym w gruncie możemy korzystać z taniej energii cieplnej – stwierdził Piotr Dziadzio, główny geolog kraju i pełnomocnik rządu ds. polityki surowcowej państwa. - Pompy ciepła to przyszłość ciepłownictwa indywidualnego, ale też dużego, aglomeracyjnego – dodał.

podpisanie listu intencyjnego ws. hubu w Miękini

Podpisanie listu intencyjnego ws. utworzenia HUB-u Naukowo-Technologiczno-Biznesowego wspierającego rozwój pomp ciepła. Od lewej: minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka, główny geolog kraju i pełnomocnik rządu ds. polityki surowcowej państwa Piotr Dziadzio

Celem powołania HUB-u jest zwiększenie potencjału lokalnych podmiotów do tworzenia innowacyjnych rozwiązań z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii, głównie w oparciu o pompy ciepła. Wybór Miękini na siedzibę inicjatywy związany jest z funkcjonującym tu od 209 roku Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii, należącym do Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, jednego z sygnatariuszy listu intencyjnego. Centrum prowadzi działalność w zakresie odnawialnych źródeł energii, hybrydowych systemów energetycznych oraz efektywności energetycznej i mikroenergetyki prosumenckiej. Obiekt posiada odpowiednią infrastrukturę i są tu już prowadzone badania w zakresie rozwoju pomp ciepła. Niebagatelne znaczenie ma również praktyczne doświadczenie regionu małopolskiego w walce z zanieczyszczenia powietrza.

HUB połączy rozwój infrastruktury technicznej (laboratoriów, hal testowych i biur) z nowoczesnymi metodami zarządzania i współpracą sieciową podmiotów zaangażowanych w rozwijanie technologii dla inteligentnej energetyki. Inicjatywa ma także wspierać myśl naukowo-techniczną i generować wynalazki związane z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

W ramach planowanych prac HUB-u PIG-PIB będzie zajmował się m.in. działaniami dotyczącymi szeroko pojętej oceny potencjału geotermii niskotemperaturowej, rozwijaniem metodyki badań właściwości cieplnych skał i gruntów oraz promocją technologii gruntowych pomp ciepła wdrażanej w kraju w celu redukcji niskiej emisji.

W Miękini planowane jest także uruchomienie Centrum Edukacji, które zajmie się szkoleniami i doradztwem dla podmiotów związanych z rynkiem OZE oraz popularyzacją wśród prosumentów efektywnego korzystania z tych źródeł.

List intencyjny podpisany został przez 11 interesariuszy: Ministra Klimatu i Środowiska, Pełnomocnika Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii, Głównego Geologa Kraju i Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa, Zarząd Województwa Małopolskiego, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Burmistrza Gminy Krzeszowice.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska