Geologia na Szczycie Klimatycznym TOGETAIR 2021

W dniach 21-23 kwietnia 2021 r. odbył się Szczyt Klimatyczny TOGETAIR 2021, w ramach którego przeprowadzono 16 debat o konsekwencji zmian klimatycznych, walki ze smogiem i transformacji energetycznej. Celem wydarzenia była inicjacja wspólnych działań rządu, samorządów, nauki, biznesu, organizacji pozarządowych i mediów na rzecz ochrony środowiska oraz stworzenia racjonalnej ekonomicznie polskiej polityki klimatycznej. W dyskusjach wziął udział Główny Geolog Kraju dr Piotr Dziadzio oraz przedstawiciele Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB - dyrektor PIG-PIB dr inż. Mateusz Damrat i zastępca dyrektora ds. służby geologicznej dr Andrzej Głuszyński. 

Zapraszamy do obejrzenia debat, filmów i wywiadów z udziałem Głównego Geologa Kraju oraz naszych ekspertów.

 

dziadzio

Prezentacja koncepcji pt. "Wieloletni Program Rozwoju Wykorzystania Zasobów Geotermalnych w Polsce" - Podsekretarz Stanu, Główny Geolog Kraju, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa, Ministerstwo Klimatu i Środowiska dr Piotr Dziadzio (22.04.2021 r.)

 dziadzio1

Wypowiedź Głównego Geologa Kraju dr. Piotra Dziadzio podczas debaty pt. "Transformacja ciepła systemowego - elektrociepłownie, spalarnie, biomasa, geotermia" (22.04.2021 r. część 1)

 dziadzio2

Wypowiedź Głównego Geologa Kraju dr. Piotra Dziadzio podczas debaty pt. "Transformacja ciepła systemowego - elektrociepłownie, spalarnie, biomasa, geotermia" (22.04.2021 r. część 2)

 dziadzio3

Wypowiedź Głównego Geologa Kraju dr. Piotra Dziadzio podczas debaty pt. "Transformacja ciepła systemowego - elektrociepłownie, spalarnie, biomasa, geotermia" (22.04.2021 r. część 3)

 

damrat

Wypowiedź dyrektora PIG-PIB dr. inż. Mateusza Damrata podczas debaty pt. "Transformacja ciepła systemowego - elektrociepłownie, spalarnie, biomasa, geotermia" (22.04.2021 r., część 1)

damrat2

Wypowiedź dyrektora PIG-PIB dr. inż. Mateusza Damrata podczas debaty pt. "Transformacja ciepła systemowego - elektrociepłownie, spalarnie, biomasa, geotermia" (22.04.2021 r., część 2)

 

Andrzej Głuszyński

Wypowiedź zastępcy dyrektora PIG-PIB ds. Służby Geologicznej dr. Andrzeja Głuszyńskiego podczas debaty pt. "Zielona energia, nowoczesne technologie i zeroemisyjne domy" (21.04.2021 r. część 1)

gluszynski2

Wypowiedź zastępcy dyrektora PIG-PIB ds. Służby Geologicznej dr. Andrzeja Głuszyńskiego podczas debaty pt. "Zielona energia, nowoczesne technologie i zeroemisyjne domy" (21.04.2021 r. część 2)

 

 granica

Film wprowadzający do debaty pt. "Racjonalna gospodarka wodą - lokalne pustynnienie a marnotrawstwo wody" z udziałem dyrektora PIG-PIB oraz ekspertów państwowej służby hydrogeologicznej (PSH)

 

Dyrektor PIG-PIB dr. inż. Mateusz Damrat o Szczycie Klimatycznym TOGETAIR 2021

 

Wywiad z Głównym Geologiem Kraju dr. Piotrem Dziadzio o potencjale geotermalnym Polski

 

Wywiad z dyrektorem PIG-PIB dr. inż. Mateuszem Damratem o geotermii

 

Strona internetowa TOGETAIR 2021 >> togetair.eu

Program TOGETAIR 2021 >> togetair.eu/agenda

Głównym organizatorem wydarzenia była Fundacja Czyste Powietrze.

logotyp nfosigwUdział przedstawicieli PIG-PIB w Szczycie Klimatycznym TOGETAIR został zorganizowany w ramach projektu: „Współpraca krajowa w zakresie geologii i promocja działań państwowej służby geologicznej w latach 2021 – 2023 (zadanie ciągłe PSG)” i sfinansowany ze środków NFOŚiGW