Żegnamy Jerzego Gągola

Z głębokim żalem zawiadamiamy że w dniu 27 kwietnia 2021 r. odszedł od nas nasz kolega Jerzy Gągol. Całe jego życie zawodowe związane było z Oddziałem Świętokrzyskim PIG-PIB w Kielcach.

nekrolog gagol

Jerzy Gągol urodził się w 1947 roku w Busku Zdroju. Świadectwo maturalne uzyskał w 1964 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Śniadeckiego w Kielcach. W latach 1964 – 1970 studiował na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, gdzie uzyskał dyplom magistra inżyniera ze specjalnością geologia złóż kruszców.

Pracę zawodową podjął w Oddziale Świętokrzyskim Instytutu Geologicznego w Kielcach od razu po zakończeniu studiów i kontynuował ją aż do przejścia na emeryturę w 2013 r. W latach 1975-1982 pełnił funkcję kierownika Pracowni Surowców Wieku Mezozoiczno-Kenozoicznego w Zakładzie Geologii Złóż Surowców Mineralnych w Oddziale Świętokrzyskim PIG.

Posiadał tytuł Inżyniera Górniczego I stopnia, a w 2002 roku otrzymał odznakę Zasłużony dla Polskiej Geologii. W trakcie pracy zawodowej zajmował się nie tylko zagadnieniami złożowymi ale także geologią środowiskową, wykonując przez wiele lat m.in. arkusze Mapy Geologiczno-Gospodarczej. Prawdziwym konikiem Jerzego Gągola była także historia rozwoju badań geologicznych w Polsce, a szczególnie wszelkie ciekawostki z nią związane. Był prawdziwą skarbnicą wiedzy na ten temat, a wiele z tych informacji spisał w formie krótkich artykułów do dzisiaj dostępnych dla czytelników.

Niespodziewana i nagła śmierć Jerzego Gągola zaskoczyła nas wszystkich.

Cześć Jego pamięci!

Koleżanki i koledzy z Oddziału Świętokrzyskiego PIG-PIB w Kielcach