Siła instytutów resortu Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Minister Klimatu i Środowiska nadzoruje dziewięć instytutów badawczych. Wypełnianie zadań stawianych przed resortem wymaga dobrego przepływu informacji i pełnej współpracy wszystkich jednostek. Potencjał badawczy – kadrowy i sprzętowy – poszczególnych instytutów jest często unikalny i stanowi wielką wartość na polu rozwoju nowoczesnej nauki. O tym, jak najlepiej go wykorzystać przy podejmowaniu wyzwań stawianych przez współczesną gospodarkę dyskutowano podczas spotkania kierownictwa Ministerstwa Klimatu i Środowiska z dyrektorami instytutów.

29 kwietnia 2021 r. w siedzibie Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB w Warszawie z dyrektorami instytutów resortowych spotkali się Minister Klimatu i Środowiska Michał Kurtyka oraz Ministrowie: Ireneusz Zyska – Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii oraz Piotr Dziadzio – Główny Geolog Kraju, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa. Wśród uczestników spotkania był również prof. Maciej Chorowski – Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz prof. Aleksander Nawrat – ekspert ds. badań i rozwoju w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

Podczas spotkania dyskutowano o wyzwaniach stojących przed resortem na tle transformacji energetycznej, zmian klimatu oraz konieczności po-covidowego ożywienia gospodarki.

- Sprawnie funkcjonujące zaplecze analityczne instytutów stanowi podstawowe narzędzie dające empiryczne argumenty w dyskusjach nad ważnymi i wrażliwymi społecznie tematami dotyczącymi zmian klimatu czy bezpieczeństwa energetycznego. Myślę, że jeszcze bliższa współpraca i interdyscyplinarne projekty przyczynią się do lepszego wykorzystania potencjału jednostek w kierunkach już dobrze znanych, takich jak odnawialne źródła energii, ochrona środowiska, transformacja energetyczna itd. oraz nowych, które pojawią się zapewne podczas kolejnych spotkań i dalszej wymiany informacji – powiedział Minister Michał Kurtyka.

Wizyta w PIG-PIB zapoczątkowała cykl regularnych spotkań w tym gronie. Ustalenie płaszczyzny współpracy przynoszącej korzyści wszystkim instytutom i mającej pozytywny wpływ na pracę resortu jest wolą wszystkich uczestników spotkania.

od lewej: Minister Ireneusz Zyska, Minister Michał Kurtyka, Minister Piotr Dziadzio oraz gospodarz spotkania dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB dr inż. Mateusz Damrat

Od lewej: Minister Ireneusz Zyska, Minister Michał Kurtyka, Minister Piotr Dziadzio oraz gospodarz spotkania dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB dr inż. Mateusz Damrat

od lewej: Minister Michał Kurtyka, Minister Piotr Dziadzio, dr inż. Mateusz Damrat (dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB), prof. Maria Ciechanowska (dyrektor Instytutu Nafty i Gazu – PIB), prof. Andrzej Chmielewski (dyrektor naczelny Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej), dr hab. inż. Tomasz Gałka (dyrektor Instytutu Energetyki), prof. Krzysztof Kurek (dyrektor Narodowego Centrum Badań Jądrowych)

Od lewej: Minister Michał Kurtyka, Minister Piotr Dziadzio, dr inż. Mateusz Damrat (dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB), prof. Maria Ciechanowska (dyrektor Instytutu Nafty i Gazu – PIB), prof. Andrzej Chmielewski (dyrektor naczelny Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej), dr hab. inż. Tomasz Gałka (dyrektor Instytutu Energetyki), prof. Krzysztof Kurek (dyrektor Narodowego Centrum Badań Jądrowych)

Od lewej: dr inż. Krystian Szczepański (dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska – PIB), prof. Maciej Chorowski (prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), Minister Michał Kurtyka, Minister Piotr Dziadzio

Od lewej: dr inż. Krystian Szczepański (dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska – PIB), prof. Maciej Chorowski (prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), Minister Michał Kurtyka, Minister Piotr Dziadzio

W spotkaniu udział on-line wziął także dr hab. Adam Drobniak (dyrektor Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych). Za stołem od lewej: dr Piotr Szrek (zastępca dyrektora PIG-PIB ds. badań i rozwoju), dr hab. Andrzej Gałkowski (dyrektor Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy), dr Paweł Krajewski (dyrektor Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej)

W spotkaniu udział on-line wziął także dr hab. Adam Drobniak (dyrektor Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych). Za stołem od lewej: dr Piotr Szrek (zastępca dyrektora PIG-PIB ds. badań i rozwoju), dr hab. Andrzej Gałkowski (dyrektor Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy), dr Paweł Krajewski (dyrektor Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej)

Fot. Monika Krzeczyńska