Nowe wydawnictwo jubileuszowe prezentuje stu najwybitniejszych pracowników Państwowego Instytutu Geologicznego

„Oni tworzyli Państwowy Instytut Geologiczny” to najnowsze wydawnictwo książkowe, kończące obchodzony od 2019 roku jubileusz 100-lecia powstania Instytutu. W pięknie wydanym tomie przedstawiono sylwetki stu wybitnych pracowników, których praca w szczególny sposób wpłynęła na losy Instytutu oraz na postęp nauk geologicznych, a tym samym kraju.

Autorom ponad 200-stronicowego dzieła nie było łatwo dokonać wyboru stu osób spośród tysięcy pracowników, którzy w ciągu ponad stu lat byli zatrudnieni w PIG. Wśród wyróżnionych postaci znaleźli się pierwsi, zasłużeni dyrektorzy Państwowego Instytutu Geologicznego: Józef Morozewicz, Karol Bohdanowicz, Jan Czarnocki i Józef Zwierzycki, a także inni wybitni geolodzy: stratygrafowie, kartografowie, geochemicy, petrolodzy, paleontolodzy i pozostali naukowcy wielu specjalności. Wśród wybranych bohaterów są autorzy wielu odkryć geologicznych, w tym cennych złóż surowców mineralnych, jak Jan Samsonowicz, Jan Wyżykowski, Katarzyna i Stanisław Pawłowscy czy Jerzy Znosko.

„Publikacja jest hołdem złożonym nie tylko wybranym stu, ale niejako wszystkim, którzy pracowali i wciąż pracują na jego (red. Instytutu) chwałę. Od nich czerpaliśmy i nadal chcemy czerpać inspirację i siły do dalszych działań. To między innymi dzięki Ich osiągnięciom Instytut wszedł w kolejne stulecie z podniesionym czołem, ale i ze świadomością ciążącej na nas odpowiedzialności” – te słowa z wstępu Dyrektora PIG-PIB Mateusza Damrata najlepiej oddają ideę przygotowania naszej najnowszej książki.

Wydawnictwo „Oni tworzyli Państwowy Instytut Geologiczny” jest pracą zbiorową 42 autorów – obecnych i emerytowanych pracowników Instytutu pod redakcją Anny Bagińskiej, Ewy Dąbrowskiej-Jędrusik, Tadeusza Peryta i Stanisława Wołkowicza.

Zapraszamy do zapoznania się z biografiami i osiągnięciami naszych najwybitniejszych pracowników.

okładka książki Oni tworzyli Państwowy Instytut Geologiczny

Pobierz w PDF: "Oni tworzyli Państwowy Instytut Geologiczny"

 

logotyp nfosigw

Wydawnictwo "Oni tworzyli Państwowy Instytut Geologiczny" zostało przygotowane w ramach zadania "Upowszechnianie wiedzy z zakresu geologii oraz promocja działań służby geologicznej" i sfinansowane ze środków NFOŚiGW