Trwają konsultacje publiczne projektu Polityki Surowcowej Państwa

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przekazało do konsultacji publicznych projekt „Polityki Surowcowej Państwa” – dokument, którego głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa surowcowego kraju poprzez zagwarantowanie dostępu do niezbędnych surowców. Resort klimatu i środowiska przystępuje także do prac związanych z przeprowadzeniem Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko Polityki Surowcowej Państwa.

Do najważniejszych celów szczegółowych przewidzianych w projekcie Polityki Surowcowej Państwa zaliczać się będzie:

  • Zapewnienie dostępu do surowców ze złóż kopalin, wód podziemnych i ciepła Ziemi
  • Poszukiwanie, rozpoznawanie oraz dokumentowanie złóż kopalin
  • Zapewnienie sprzyjających warunków prawnych dla obecnych i przyszłych inwestorów oraz rozwój i unowocześnienie branży geologiczno-górniczej
  • Ochrona złóż kopalin
  • Współpraca międzynarodowa w zakresie zabezpieczenia dostępu do surowców
  • Pozyskiwanie surowców ze złóż antropogenicznych oraz wspieranie rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym
  • Zapewnienie spójności strategii realizowanych przez spółki o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa oraz spółki realizujące misję publiczną z działaniami Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa
  • Upowszechnianie wiedzy

Uwagi i opinie do projektu można zgłaszać w terminie 30 dni od 9 lipca 2021 r.

Więcej informacji (w tym formularz do zgłaszania uwag) >>

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska