Zakończenie konkursu „Nasza Ziemia - środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro”

Dobiegła końca XXII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Geologiczno - Środowiskowego „Nasza Ziemia - środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro”. Tegoroczne hasło „Tajemniczy świat jaskiń” nawiązywało do Międzynarodowego Roku Jaskiń i Krasu. 

baner 2

Konkurs organizowany jest przez Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy od ponad dwudziestu lat. Cieszy się dużą popularnością wśród uczniów i nauczycieli, a o jego poziomie merytorycznym świadczą patronaty uczelni wyższych takich jak Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Warszawski, jak również Polskiej Akademii Nauk, wojewódzkich kuratoriów oświaty, licznych parków narodowych, krajobrazowych i zespołów parków, regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, a także stowarzyszeń oraz firm prywatnych. Patronatu honorowego udzielił Podsekretarz Stanu, Główny Geolog Kraju i Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa Piotr Dziadzio.

W związku z trwającą pandemią, konkurs został zorganizowany w formie online. Jak co roku, konkurs odbył się w dwóch kategoriach: plastycznej - dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych oraz wiedzy geologicznej - oddzielnie dla dwóch poziomów wiekowych: uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych. Na konkurs do siedmiu oddziałów Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego w sumie nadesłano 2237 prac (1660 prac plastycznych, 336 prac teoretycznych uczniów szkół podstawowych i 241 prac uczniów szkół ponadpodstawowych).

Tegoroczne półfinały w kategorii plastycznej, jak co roku, zostały przeprowadzone przez wszystkie oddziały Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego. Spośród nadesłanych prac plastycznych wykonanych rozmaitymi technikami w każdym z siedmiu regionów jury konkursowe wyłoniło 3 główne nagrody (I-III miejsce) i 10 wyróżnień regulaminowych. Zdobywcy pierwszych miejsc na etapie półfinałowym w siedmiu oddziałach Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego zostali zakwalifikowani do finału ogólnopolskiego.

18 maja 2021 r. uczniowie ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych wzięli udział w teście wiedzy geologicznej, który odbył się online. Tegoroczny poziom wiedzy uczniów był bardzo wysoki, dlatego nie obyło się bez dogrywki, która została rozegrana dwa dni później. W każdym regionie przyznano po 3 nagrody główne (I-III miejsce) i 3 wyróżnienia. Laureaci pierwszych miejsc ze szkół podstawowych oraz pierwszych miejsc ze szkół ponadpodstawowych, zostali zakwalifikowani do finału ogólnopolskiego.

We wszystkich kategoriach (plastycznej i wiedzy geologicznej) przyznane zostały również nagrody pozaregulaminowe ufundowane m.in. przez parki narodowe, krajobrazowe i zespoły parków krajobrazowych, urzędy miast, towarzystwa i stowarzyszenia oraz inne instytucje zainteresowane promocją wiedzy o środowisku przyrodniczym.

8 czerwca 2021 r. za pośrednictwem platformy MS Teams przeprowadzono finały ogólnopolskie dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w kategorii wiedzy geologicznej. Uczniowie odpowiadali na pytania związane z geologią. W przeciwieństwie do tradycyjnego turnieju, z każdym z finalistów łączono się osobno, co 20 minut.

final01

Konkursowe zmagania odbyły się w formie zdalnej na platformie MS Teams

Z pytaniami finałowymi pierwsi zmierzyli się uczniowie ze szkół podstawowych. Nie obyło się bez dogrywki, w której wzięły udział dwie osoby. Następnie w takiej samej formie i również z dogrywką dwóch osób, uczniowie ze szkół ponadpodstawowych dzielnie walczyli o zdobycie indeksów na Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz kierunek Geologia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Indeksy zdobyli laureaci trzech pierwszych miejsc:

 1. Izabela Pielorz z Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr V w Opolu, opiekun: Alina Szajda (Oddział Górnośląski w Sosnowcu),
 2. Dominika Bogdziewicz z II Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu, opiekun: Anna Wojtowicz (Oddział Dolnośląski we Wrocławiu),
 3. Michał Orzechowski z Liceum Ogólnokształcącego Uniwersytetu Łódzkiego im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, opiekun: Barbara Dzięcioł-Kurczoba (Oddział Świętokrzyski w Kielcach).

Następnie za pośrednictwem MS Teams połączono się ze wszystkimi finalistami. Kierownik Muzeum Geologicznego PIG-PIB, dr Magdalena Sidorczuk przywitała laureatów i krótko opowiedziała historię konkursu. Następnie nastąpiło ogłoszenie wyników.

Laureaci finałów konkursu wiedzy geologicznej

SZKOŁY PODSTAWOWE

 • I MIEJSCE Amelia Mrugała Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gosławicach, opiekun: Maria Banduch Oddział Górnośląski w Sosnowcu
 • II MIEJSCE Cezary Kromer Szkoła Podstawowa nr 1 im. St. Staszica w Kielcach, opiekun: Ewa Waleniak Oddział Świętokrzyski w Kielcach
 • III MIEJSCE Maks Grząba Szkoła Podstawowa nr 107 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie, opiekun: Mariola Stefańska Oddział Karpacki w Krakowie
 • IV MIEJSCE Oskar Lewandowski Zespół Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku, opiekun: Jacek Rydel Oddział Geologii Morza w Gdańsku
 • V MIEJSCE Mateusz Rek Publiczna Salezjańska Szkoła Podstawowa im. Św. Dominika Savio w Mińsku Mazowieckim, opiekun: Robert Gałązka Muzeum Geologiczne w Warszawie
 • VI MIEJSCE Franciszek Zamiar Szkoła Podstawowa nr 3 im. Wojsk Obrony Powietrznej Kraju w Gryficach, opiekun: Beata Szeliga Oddział Pomorski w Szczecinie
 • VII MIEJSCE Oskar Blachnierek Szkoła Podstawowa nr 34 w Poznaniu, opiekun: Danuta Jagiełło Oddział Dolnośląski we Wrocławiu

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

 • I MIEJSCEIzabela Pielorz Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu, opiekun: Alina Szajda Oddział Górnośląski w Sosnowcu
 • II MIEJSCEDominika Bogdziewicz  II Liceum Ogólnokształcące w Wałbrzychu, opiekun: Anna Wojtowicz Oddział Dolnośląski we Wrocławiu
 • III MIEJSCEMichał Orzechowski Publiczne Liceum Ogólnokształcące Uniwersytetu Łódzkiego im. Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata, opiekun: Barbara Dzięcioł-Kurczoba Oddział Świętokrzyski w Kielcach
 • IV MIEJSCESkrzypek Amelia I Liceum Ogólnokształcące w Jarosławiu, opiekun: Andrzej Bajan Oddział Karpacki w Krakowie
 • V MIEJSCE ex aequo Alicja Piątkowska II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I w Szczecinie Oddział Pomorski w Szczecinie  
 • Piotr Tomaszewski XVII Liceum Ogólnokształcące im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Warszawie, opiekun: Anna Wirtek Muzeum Geologiczne w Warszawie
 • VI MIEJSCEKaźmierska Maja II Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Sopocie, opiekun: Maciej Michalski Oddział Geologii Morza w Gdańsku
 • W finale konkursu plastycznego, prace oceniane były przez jury składające się z koordynatorów regionalnych i koordynatora ogólnopolskiego. Jury konkursowe wyłoniło spośród siedmiu finalistów zdobywców miejsc od I do VII

KONKURS PLASTYCZNY

 • I MIEJSCEWójciak Remigiusz Szkoła Podstawowa w Chabówce, opiekun: Jolanta Surówka Oddział Karpacki w Krakowie 
 • II MIEJSCE Klasa Karol  Szkoła Podstawowa im. Jednostki Ziemi Kieleckiej w Mierzawie, opiekun: Joanna Równicka   Oddział Świętokrzyski w Kielcach 
 • III MIEJSCE Maja Kolankiewicz Szkoła Podstawowa nr 6 w Siemianowicach Śląskich, opiekun: Anna Kolbusz  Oddział Górnośląski w Sosnowcu 
 • IV MIEJSCE Muszalska Elena Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Żaganiu, opiekun: Barbara Górecka-Szpała Oddział Pomorski w Szczecinie 
 • V MIEJSCE Janiak Tobiasz Szkoła Podstawowa w Zbytowej, opiekun: Anna Niedworok Oddział Dolnośląski we Wrocławiu 
 • VI MIEJSCE Kroll Krystian Zespół Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku, opiekun: Jacek Rydel   Oddział Geologii Morza w Gdańsku 
 • VII MIEJSCE  Janczyk Piotr Szkoła Podstawowa nr 323 im. Polskich Olimpijczyków w Warszawie, opiekun: Dorota Zgutka Muzeum Geologiczne w Warszawie

Głównym fundatorem nagród jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Strona internetowa konkursu: https://www.pgi.gov.pl/konkurs-geologiczny-2021.html

logotyp nfosigw