Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych

Państwowa służba hydrogeologiczna opublikowała najnowszą prognozę, w której przedstawiła opis przewidywanego rozwoju sytuacji hydrogeologicznej na obszarze kraju, w strefach zasilania i poboru wód podziemnych w okresie od 1 września do 30 listopada 2021 r. Opracowanie obejmuje analizę w zakresie położenia zwierciadła wód podziemnych, stanu rezerw zasobów zmiennych wód podziemnych oraz zagrożenia hydrogeologicznego.

Prognozuje się wystąpienie stanu zagrożenia hydrogeologicznego o zasięgu regionalnym we wrześniu 2021 r. w województwie wielkopolskim, a w kolejnych miesiącach także w województwie pomorskim.

Przewiduje się, że zjawisko niżówki hydrogeologicznej może występować lokalnie na innych obszarach kraju, w szczególności w obrębie województw: podlaskiego, śląskiego, dolnośląskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego, mazowieckiego.

Na obszarach objętych niżówką mogą wystąpić utrudnienia w zaopatrzeniu w wodę z płytkich ujęć wód podziemnych (indywidualne studnie gospodarskie) oraz z ujęć komunalnych eksploatujących pierwszy poziom wodonośny.

Prognoza zagrożeń wód podziemnych – występowanie niżówki hydrogeologicznej we wrześniu 2021 r. według scenariusza B (mniej korzystnego dla gospodarki wodnej)

Prognoza zagrożeń wód podziemnych – występowanie niżówki hydrogeologicznej we wrześniu 2021 r. według scenariusza B (mniej korzystnego dla gospodarki wodnej)

Prognoza zagrożeń wód podziemnych – występowanie niżówki hydrogeologicznej w okresie październik - listopad 2021 r. według scenariusza B (mniej korzystnego dla gospodarki wodnej)

Prognoza zagrożeń wód podziemnych – występowanie niżówki hydrogeologicznej w okresie październik - listopad 2021 r. według scenariusza B (mniej korzystnego dla gospodarki wodnej)

Pełen tekst Prognozy sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych 1.09.2021 - 30.11.2021

Okładka prognoza PSH