Wytyczne rozpoznania i badań podłoża budowlanego dla inwestycji kolejowych dużych prędkości

Centralny Port Komunikacyjny (CPK) przedstawił wytyczne dla badań podłoża budowlanego, na którym znajdują się lub będą usytuowane budowle oraz infrastruktura kolejowa spółki CPK Sp. z o. o., w tym Koleje Dużych Prędkości. Wytyczne zostały opracowane wspólnie z Państwowym Instytutem Geologicznym - Państwowym Instytutem Badawczym. 

Wytyczne ustalają wymagania oraz zalecenia w zakresie rozpoznania i badań podłoża budowlanego w celu dostarczenia zbioru danych geologicznych i geotechnicznych na potrzeby planowania, projektowania, budowy i eksploatacji, w tym modernizacji inwestycji kolejowych CPK oraz wdrażają standardy BIM w zakresie badań podłoża budowlanego. 

Prace tego typu są ważnym etapem każdej kolejowej inwestycji. Na etapie prac przygotowawczych ich wyniki pomogą podjąć decyzję o ostatecznym wyborze wariantu przebiegu linii kolejowej, a w późniejszych etapach będą stanowić podstawę prac projektowych i konstrukcyjnych oraz monitorowania na etapie eksploatacji. Materiał przeznaczony jest dla jednostek zajmujących się szeroko pojętą realizacją inwestycji kolejowych CPK. 

Od maja 2021 r. wytyczne są wdrażane w ramach studiów wykonalności dla ośmiu kolejowych odcinków w całej Polsce, a docelowo będą stosowane na wszystkich etapach inwestycji.

Dokument „Wytyczne rozpoznania i badań podłoża budowlanego dla inwestycji kolejowych dużych prędkości” powstał dzięki podpisanej umowie o współpracy pomiędzy CPK a PIG – PIB zawartej w lipcu 2020 roku, która obejmuje m.in. wsparcie merytoryczne, wymianę doświadczeń w zakresie geologii oraz przygotowywanie wytycznych dotyczących zagadnień geologicznych, jakie powinny być uwzględniane w procesie planowania, przygotowywania i prowadzenia Inwestycji.

Autorami "Wytycznych..." są eksperci z Zakładu Geologii Inżynierskiej PIG-PIB. 

Pobierz:

okadka wytyczne cpk       

Dokument: „Wytyczne rozpoznania i badań podłoża budowlanego dla inwestycji kolejowych dużych prędkości”

 

 errata cpk

Dokument: "Errata do opracowania "Wytyczne rozpoznania i badań podłoża budowlanego dla inwestycji kolejowych dużych prędkości"