Od geologii surowcowej po edukację geologiczną – relacja z 4. Forum PSG i PSH

Kolejne, czwarte już Forum Państwowej Służby Geologicznej i Państwowej Służby Hydrogeologicznej miało miejsce 16 września 2021 r. w Oddziale Górnośląskim Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB w Sosnowcu. W spotkaniu zorganizowanym w formule on-line wzięło udział blisko 200 uczestników.

1 budynek og small

Siedziba Oddziału Górnośląskiego Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB w Sosnowcu

W 2021 roku Oddział Górnośląski PIG-PIB obchodzi 100-lecie swojej działalności, co stało się okazją do zaprezentowania szerokiego spektrum zadań realizowanych przez Oddział w rejonie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego.

7stachura

Wydarzenie w formule on-line poprowadziła mgr inż. Anna Stachura

Region górnośląski charakteryzuje się wyjątkowym nagromadzeniem złożonych zagadnień geologicznych i środowiskowych – zaznaczył Piotr Dziadzio, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Główny Geolog Kraju, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa w swoim liście do uczestników i organizatorów wydarzenia, wskazując jednocześnie na rolę nowoczesnej geologii wykorzystującej najnowsze rozwiązania w procesie transformacji górnictwa węgla kamiennego. Podkreślił także, że zadania realizowane przez geologów z Oddziału Górnośląskiego w ramach pełnienia obu służb – geologicznej i hydrogeologicznej – obejmują szeroki zakres – od geologii złożowej, poprzez geologię środowiskową i hydrogeologię, a ich efekty pozwalają na realizację wielu ważnych obszarów polskiej geologii oraz na przykład ważnych polityk – polityki surowcowej państwa czy polityki ekologicznej państwa.

Dyrektor Oddziału Górnośląskiego PIG-PIB dr Janusz Jureczka witając uczestników Forum również podkreślił wyjątkowość regionu w skali kraju, ze względu na nagromadzenie wielu złożonych zagadnień i problemów geologicznych wynikających z długoletniej, blisko 250-letniej eksploatacji węgla kamiennego oraz z silnego uprzemysłowienia i urbanizacji. Zachęcił jednocześnie do wysłuchania referatów przygotowanych przez pracowników Oddziału Górnośląskiego, prezentujących wyniki prac z zakresu geologii i hydrogeologii. Zwrócił także uwagę na użyteczność tych prac dla administracji państwowej i samorządowej, przedsiębiorstw, ośrodków akademickich oraz społeczeństwa.

22jureczka

Dyrektor Oddziału Górnośląskiego PIG-PIB w Sosnowcu dr Janusz Jureczka wita uczestników forum

Zastępca dyrektora ds. służby geologicznej dr Andrzej Głuszyński w imieniu całej dyrekcji PIG-PIB podziękował pracownikom Oddziału Górnośląskiego za ich wieloletnią pracę, w tym tworzenie atlasów, map, dokumentacji złożowych i hydrogeologicznych oraz opracowań naukowych, stanowiących niebagatelny wkład w rozwój geologii Górnośląskiego Zagłębia Węglowego i całej Polski.

Andrzej Głuszyński

Zastępca dyrektora ds. służby geologicznej dr Andrzej Głuszyński w imieniu dyrekcji PIG-PIB dziękuje pracownikom Oddziału Górnośląskiego za ich wieloletnią pracę 

Potwierdzeniem ważnej roli Oddziału Górnośląskiego PIG-PIB w rozwoju regionu było wystąpienie pełnomocnika Prezydenta Sosnowca ds. adaptacji miasta do zmian klimatu, geologa powiatowego Tomasza Przedpełskiego.

przepelski

Wystąpienie on-line Pełnomocnika Prezydenta Sosnowca ds. adaptacji miasta do zmian klimatu, geologa powiatowego Tomasza Przedpełskiego

Blok prezentacji ekspertów rozpoczęły dwa wystąpienia dr. Janusza Jureczki. Pierwsze przedstawiało 100 lat działalności Oddziału Górnośląskiego, natomiast drugie dotyczyło problematyki nowych wyzwań dla badań złożowych w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym (GZW).

11jureczka

Dr Janusz Jureczka przedstawił dwa referaty: "Nie tylko węgiel kamienny - 100 lat działalności Oddziału Górnośląskiego PIG-PIB w Sosnowcu" oraz "Nowe wyzwania dla badań złożowych w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym"

Integracji danych geologicznych z tego obszaru poświęcony był kolejny referat, wygłoszony przez dr. Zbigniewa Małolepszego.

24malolepszy

Dr Zbigniew Małolepszy wygłasza referat pt. "Integracja regionalnych danych geologiczno górniczych w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym"

Regionalne znaczenie kartografii geologicznej w zadaniach Państwowej Służby Geologicznej przybliżył mgr Andrzej Piotrowski.

13piotrowski

Referat pt. "Regionalne znaczenie kartografii geologicznej" wygłosił mgr Andrzej Piotrowski

Pierwszy blok prezentacji zakończył dr Tomasz Wojciechowski z Centrum Geozagrożeń PIG-PIB, omawiając zagrożenia geologiczne, które są przedmiotem zadań Państwowej Służby Geologicznej.

21wojciechowski

Kierownik Centrum Geozagrożeń dr Tomasz Wojciechowski przedstawił referat pt. "Zagrożenia geologiczne przedmiotem zadań Państwowej Służby Geologicznej"

Po przerwie mgr Robert Formowicz omówił zagadnienia związane z monitoringiem odkrywkowej eksploatacji kopalin.

15formowicz

Referat pt. "Problematyka geośrodowiskowa w zadaniach Państwowej Służby Geologicznej" wygłosił mgr Robert Formowicz

Dwa kolejne referaty dotyczyły zadań Państwowej Służby Hydrogeologicznej. Pierwszym z nich był referat autorstwa dr Lidii Razowskiej-Jaworek oraz mgr. Marcina Pasternaka pt. „Regionalne badania zasobów i jakości wód podziemnych w zadaniach Państwowej Służby Hydrogeologicznej”.

22mpasternak

Mgr Marcin Pasternak wygłasza referat pt. "Regionalne badania zasobów i jakości wód podziemnych w zadaniach PSH" 

Drugi referat został wygłoszony przez mgr. Jarosława Szulika i dotyczył rozwoju sieci monitoringu wód podziemnych regionu w świetle wymagań Unii Europejskiej.

23szulik

Mgr Jarosław Szulik wygłasza referat pt. "Rozwój sieci monitoringu wód podziemnych regionu górnośląskiego w świetle wymagań UE"

O edukacji geologicznej i ochronie georóżnorodności w barwny sposób opowiedział mgr Paweł Woźniak.

p1030082 pwoniak

Mgr Paweł Woźniak podczas prezentacji pt. "Od idei do realizacji. Edukacja geologiczna i ochrona georóżnorodności w zadaniach PSG"

Na zakończenie bloku referatów mgr inż. Michał Rolka przedstawił kwestie związane z prowadzeniem serwisów internetowych i baz danych w Państwowym Instytucie Geologicznym.

3 rolka

Mgr inż. Michał Rolka prezentuje referat przygotowany wspólnie z mgr. Remigiuszem  Maślanką pt. "Serwisy internetowe baz danych w Państwowym Instytucie Geologicznym"

 dyskusja

Podczas dyskusji eksperci odpowiadali na pytania zadane przez uczestników 4. Forum

Galeria zdjęć

 

Z prezentacjami przedstawionymi podczas 4.Forum PSG i PSH można zapoznać się poniżej. Zachęcamy Państwa zarówno do obejrzenia wystąpień, jak i lektury referatów.

  pdf Nie tylko węgiel kamienny - 100 lat działalności Oddziału Górnośląskiego PIG-PIB w Sosnowcu, dr Janusz Jureczka (2.83 MB)

  pdf Nowe wyzwania dla badań złożowych w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym, dr Janusz Jureczka (2.48 MB)

  pdf Integracja regionalnych danych geologiczno górniczych w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym, dr Zbigniew Małolepszy (3.33 MB)

  pdf Regionalne znaczenie kartografii geologicznej, mgr Andrzej Piotrowski (2.60 MB)

Zagrożenia geologiczne przedmiotem zadań Państwowej Służby Geologicznej - dr Tomasz Wojciechowski

  pdf Problematyka geośrodowiskowa w zadaniach Państwowej Służby Geologicznej, mgr Robert Formowicz (6.42 MB)

  pdf Regionalne badania zasobów i jakości wód podziemnych w zadaniach PSH, dr Lidia Razowska-Jaworek mgr Marcin_Pasternak (4.20 MB)

  pdf Rozwój sieci monitoringu wód podziemnych regionu górnośląskiego w świetle wymagań UE, mgr Jarosław Szulik, mgr Marcin Zembal (2.26 MB)

  pdf Od idei do realizacji. Edukacja geologiczna i ochrona georóżnorodności w zadaniach PSG, mgr Paweł Woźniak (7.25 MB)

  pdf Serwisy internetowe baz danych w Państwowym Instytucie Geologicznym, mgr inż. Michał Rolka, mgr Remigiusz Maślanka (9.44 MB)

 

Zapis wideo 4. Forum PSG i PSH

logotyp nfosigw

4. Forum PSG, PSH w Sosnowcu zostało zorganizowane w ramach projektów pn. ”Współpraca krajowa w zakresie geologii i promocja działań państwowej służby geologicznej w latach 2021-2023” oraz „ Promocja działalności Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB” . Organizacja Forum została sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki

 

 

zapisz sie do newslettera psg