Rajd Geologiczny w Krainie Wygasłych Wulkanów

W słoneczną sobotę 2 października 2021 r. w miejscowości Czaple w Krainie Wygasłych Wulkanów na Dolnym Śląsku odbył się II Rajd Geologiczny. Tematem przewodnim wydarzenia nie były jednak pozostałości po sudeckich wulkanach, a morskie skały kredy odsłaniające się w tym rejonie. W wycieczce geologicznej wzięło udział ponad 60 osób. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Nadleśnictwo Lwówek Śląski w ramach XIII Dolnośląskiego Festiwalu Dary Lasu. W zajęciach terenowych wzięli udział również mieszkańcy gminy Pielgrzymka, z którą Państwowy Instytut Geologiczny-PIB współpracuje w ramach projektu „Upowszechnianie wiedzy o geologii, górnictwie i ochronie georóżnorodności”.

Rajd geoturystyczny poprowadził dr Aleksander Kowalski z Oddziału Dolnośląskiego PIG-PIB, interesująco przedstawiając zagadnienia związane z procesami zachodzącymi w morzu górnokredowym. Wycieczka geologiczna rozpoczęła się na tzw. Kamiennym Skwerku, na którym zgromadzone zostały bloki piaskowcowe z okolicznych kamieniołomów. Uczestnicy rajdu zapoznali się ze strukturami sedymentacyjnymi i skamieniałościami występującymi w piaskowcach. Szczególne wrażenie na uczestnikach wycieczki zrobiły płyty z nagromadzeniami morskich ślimaków z gatunku Nerinea bicincta.

uczestnicy II Rajdu Geologicznego w Czaplach

Uczestnicy rajdu na Kamiennym Skwerku w Czaplach

Główną atrakcją wycieczki był „spacer po dnie morza kredowego” ścieżką geoturystyczną prowadzącą na górę Kopka (343 m n.p.m.), zbudowaną z górnokredowych (koniackich) piaskowców kwarcowych pochodzenia morskiego. Na wzniesienie prowadzi specjalnie wytyczona trasa z tablicami geoedukacyjnymi.

Jedna z tablic geoedukacyjnych w kamieniołomie piaskowców górnokredowych

Jedna z tablic geoedukacyjnych w kamieniołomie piaskowców górnokredowych

Uczestnicy rajdu mieli okazję podziwiać skamieniałości morskich rozgwiazd, ślimaków i małży, zobaczyć jamki mieszkalne wydrążone przez skorupiaki (np. krewetki), a także dowiedzieć się, jakie procesy zachodziły na dnie płytkiego kredowego morza około 90 milionów lat temu. W ścianach nieczynnych kamieniołomów występują bowiem warstwowania przekątne, które powstały w wyniku migracji form dna typu fal piaskowych w płytkim morzu.

Warstwowania przekątne w ścianie nieczynnego kamieniołomu na Kopce

Warstwowania przekątne w ścianie nieczynnego kamieniołomu na Kopce

Uczestnicy Rajdu Geologicznego

Uczestnicy wycieczki na punkcie widokowym na szczycie Kopki

Pod koniec rajdu uczestnicy mieli możliwość zwiedzania wystawy geologicznej w „Jasionkowej Chacie” w Czaplach, w której staraniami mieszkańców gminy, pracowników okolicznych kamieniołomów i żwirowni, a także pracowników PIG-PIB zgromadzono okazy skamieniałości i minerałów z regionu.

Tekst: Aleksander Kowalski
Zdjęcia: Katarzyna Szadkowska

 

logotyp nfosigw

II Rajd Geologiczny został zorganizowany w ramach projektu pn. „Upowszechnianie wiedzy o geologii, górnictwie i ochronie georóżnorodności” i sfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.