PIG-PIB o geotermii niskotemperaturowej na Europejskim Kongresie Gospodarczym

W dniach 20-22 września 2021 r. w Katowicach odbyła się kolejna edycja największej imprezy biznesowej Europy Centralnej - XIII Europejski Kongres Gospodarczy. Wśród głównych nurtów tematycznych tego wydarzenia znalazła się transformacja energetyczna. Uczestnicy Kongresu debatowali o długoterminowej polityce energetycznej Polski, odnawialnych źródłach energii (OZE) oraz  inwestycjach w źródła niskoemisyjne. W kontekście ostatniego zagadnienia głos zabrał także przedstawiciel Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB.

Podczas trzech dni XIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach odbyło się ponad 100 debat z udziałem ponad 500 prelegentów i  9000 uczestników. Sesje tematyczne i wydarzenia towarzyszące relacjonowane były przez blisko setkę redakcji medialnych, a kongresowe debaty zostały odtworzone ponad 290 000 razy. Niewątpliwie, wydarzenie to stanowiło doskonałe forum do przedstawienia zalet i perspektyw rozwoju geotermii niskotemperaturowej oraz gruntowych pomp ciepła.

Podczas sesji „Geotermia w transformacji energetycznej”, której PIG-PIB był partnerem, debatowano o geotermii niskotemperaturowej . W rozmowie przeprowadzonej w formule "2:1", dyskutowali: Grzegorz Ryżyński (kierownik Zespołu Geotermii Niskotemperaturowej w Zakładzie Geologii Inżynierskiej PIG-PIB) oraz Paweł Lachman (prezes Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła PORT PC). Rozmowę poprowadził Grzegorz Burek – redaktor naczelny GLOBEnergia oraz Wiceprezes Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej - Polska PV.

Rozmowa podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego o geotermii niskotemperaturowej

Debata o geotermii niskotemperaturowej podczas XIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Od prawej siedzą: Paweł Lachman, Grzegorz Ryżyński i Grzegorz Burek

Uczestnicy debatowali o ważnych kwestiach związanych z geotermią niskotemperaturową:

  • Czy geotermia stanie się znaczącym graczem w Polsce wśród innych OZE oraz przyczyni się do poprawy jakości powietrza?
  • Czy dekarbonizacja i zastąpienie kotłów węglowych gruntowymi pompami ciepła jest szansą dla polskiej gospodarki?
  • Jakie warunki powinny zostać spełnione, aby gruntowe pompy ciepła stały się istotnym elementem dekarbonizacji ogrzewania w budownictwie?
  • Jakie są wyzwania dla branży związanej z geotermią niskotemperaturową?
  • Czy stosowanie systemów gruntowych pomp ciepła i fotwoltaiki może przynieść efekt synergii?

Geotermia niskotemperaturowa wykorzystuje ciepło gruntu leżącego na głębokości do 100-200 metrów. W naszej strefie klimatycznej roczna średnia temperatura takich warstw wynosi około 10 stopni Celsjusza, stanowiąc potencjalne źródło zarówno ciepła, jak i chłodu (w zależności od pory roku). Energia geotermalna pozyskiwana jest za pomocą gruntowych pomp ciepła - do września 2021 r. w Polsce zainstalowano już ponad 67 000 takich urządzeń.

Państwowy Instytut Geologiczny - PIB realizujący zadania Państwowej Służby Geologicznej (PSG), współpracuje od 2014 r. z Polską Organizacją Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC). Celem kooperacji jest dynamiczny, zrównoważony i bezpieczny dla środowiska rozwój geotermii niskotemperaturowej oraz technologii gruntowych pomp ciepła.

Prowadzone są wspólne działania zmierzające do zmiany przepisów prawnych w zakresie opracowywania projektów robót geologicznych i dokumentacji powykonawczych realizowanych na potrzeby wykonywania otworowych wymienników ciepła. PIG-PIB bierze także aktywny udział w pracach Sekcji Dolnych Źródeł PORTU PC, która opracowuje wytyczne dla branży w zakresie m.in. z instalacji gruntowych wymienników ciepła. Prowadzone są działania zmierzające do uruchomienia krajowego systemu certyfikacji wiertaczy i projektantów systemów geotermii niskotemperaturowej. Bazy danych i mapy potencjału geotermalnego, które wykonuje PIG-PIB pozwalają na wdrożenie lokalnych strategii instalowania gruntowych pomp ciepła. 

Pozostałe działania prowadzone komplementarnie przez PIG-PIB i PORT PC obejmują także edukację, promocję technologii i prowadzenie specjalistycznych szkoleń. 

Zobacz: Zapis wideo sesji EKG 2021 pt. "Geotermia w transformacji energetycznej z udziałem eksperta Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB"

logotyp nfosigw

Sesja XIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego pt. "Geotermia w transformacji energetycznej" została zorganizowana w ramach projektu "Współpraca krajowa w zakresie geologii i promocja działań państwowej służby geologicznej w latach 2021 – 2023" i sfinansowana ze środków NFOŚiGW