Geoedukacyjna współpraca PIG-PIB z Gminą Strzelin

Współpraca się opłaca! Dobre wieści płyną do nas z gminy Strzelin, z którą Państwowy Instytut Geologiczny-PIB współpracuje w zakresie geoturystyki i geoedukacji. Gminie przyznano dofinansowanie na realizację zagospodarowania geoturystycznego dawnego kamieniołomu granitu w Gęsińcu, którego projekt ideowy opracowali pracownicy Oddziału Dolnośląskiego PIG-PIB w ramach projektu „Upowszechnianie wiedzy o geologii, górnictwie i ochronie georóżnorodności”, finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dofinansowanie ze środków UE z Euroregionu Glacensis zostało przyznane Gminie Strzelin wraz z partnerskim, czeskim miastem Svitavy na realizację projektu pn. "Polsko-czeskie kamienne dziedzictwo Gęsińca/Husinca".

Projekt będzie realizowany przy współpracy z Oddziałem Dolnośląskim Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB we Wrocławiu oraz Stowarzyszeniem Geopark Przedgórze Sudeckie. Obie instytucje będą wspierać gminę w zakresie merytorycznym, związanym z geoatrakcjami regionu.

Dawny kamieniołom granitu w Gęsińcu-Gościęcicach w gminie Strzelin

Oddział Dolnośląski PIG-PIB w 2020 r. w ramach porozumienia o współpracy z Miastem i Gminą Strzelin przygotował opracowanie pn. "Dawny kamieniołom granitu w Gęsińcu-Gościęcicach (gmina Strzelin, województwo dolnośląskie). Projekt ideowy zagospodarowania wyrobiska wraz z terenem przyległym", które zostało wykorzystane podczas przygotowania dokumentacji projektowej inwestycji.

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano zagospodarowanie geoturystyczne nieczynnego kamieniołomu w Gęsińcu – miejscowości zlokalizowanej ok. 40 km na południe od Wrocławia. Ważnym elementem projektu będzie rozbudowana część edukacyjna, prezentująca największe lokalne bogactwo – geoatrakcje i kamienne ciekawostki regionu. Na terenie kamieniołomu zostanie wykonana podstawowa infrastruktura, umożliwiająca jego wykorzystywanie w celach turystycznych i edukacyjnych, co przyczyni się do popularyzacji polsko-czeskiej historii regionu, związanej z lokalnym kamieniarstwem. Zagospodarowanie kamieniołomu umożliwi również organizację wydarzeń kulturalnych, turystycznych i edukacyjnych.

W ramach projektu zaplanowano m.in. wykonanie drewnianych elementów małej architektury turystycznej wraz z lampami solarnymi oraz dwóch punktów widokowych, zlokalizowanych na skałach przy krawędzi wyrobiska. Część geoedukacyjna obejmować będzie plenerową grę geologiczną oraz ścieżkę geoturystyczną z tablicami edukacyjnymi, prezentującymi między innymi najważniejsze geoatrakcje ziemi strzelińskiej, historię i tradycję kamieniarską regionu, lokalne skały, zagadnienia związane z górnictwem skalnym. Wszystkie elementy projektu będą miały za zadanie promować rejon pogranicza. Warto podkreślić, że projekt będzie intensywnie promowany, m.in. poprzez media społecznościowe, folder i spot promocyjny oraz artykuły prasowe.

gasiniec2 small

Dawny kamieniołom granitu w Gęsińcu-Gościęcicach w gminie Strzelin i widok na okolicę

Realizację projektu zaplanowano na rok 2022. Uroczyste otwarcie zagospodarowanego obiektu będzie połączone z warsztatami geologicznymi i inauguracją plenerowej gry edukacyjnej „Skalny Labirynt”.

Tekst: Urząd Miasta i Gminy Strzelin, Katarzyna Szadkowska
Zdjęcia: Urząd Miasta i Gminy Strzelin

logotyp nfosigw

Opracowanie pt. "Dawny kamieniołom granitu w Gęsińcu-Gościęcicach (gmina Strzelin, województwo dolnośląskie). Projekt ideowy zagospodarowania wyrobiska wraz z terenem przyległym" zostało przygotowane w ramach projektu pn. „Upowszechnianie wiedzy o geologii, górnictwie i ochronie georóżnorodności” i sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.