Trwa rejestracja uczestników na V Konferencję "Środowisko Informacji"

Ruszyła rejestracja uczestników na tegoroczną edycję konferencji "Środowisko Informacji", która odbędzie się w formule online 25 listopada 2021 r.  Wydarzenie jest organizowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Eksperci Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB zaprezentują pięć referatów poświęconych zagospodarowaniu przestrzeni podziemnej, ochronie przed geozagrożeniami, wykorzystaniu danych geologicznych oraz kartografii geologicznej.

V Konferencja "Środowisko Informacji" będzie jednym z największych w Polsce spotkań specjalistów zajmujących się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i aktywnym udostępnianiem informacji i danych cyfrowych o środowisku i jego ochronie.

Zainteresowane osoby mogą rejestrować się za pomocą elektronicznego formularza dostępnego na stronie serwisu Ekoportal.gov.pl. Formularz będzie aktywny do 28 października 2021 r. Wysłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z udziałem w konferencji. Po zakończeniu weryfikacji zgłoszeń każda osoba otrzyma informację zwrotną na podany w zgłoszeniu adres email.

Udział w konferencji jest bezpłatny. 

Program konferencji 

logotyp nfosigw

Konferencja "Środowisko Informacji" jest finansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej