Dr Janusz Jureczka z Oddziału Górnośląskiego PIG-PIB wyróżniony przez Europejską Komisję Gospodarczą ONZ

W dniach 22 - 24 września 2021 r. odbyła się w Genewie jubileuszowa 30. Sesja Komitetu ds. Zrównoważonej Energii, działającego w ramach Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ (UNECE). Podczas sesji Sekretarz Wykonawczy UNECE p. Olga Algayerova uhonorowała grupę ekspertów z Polski i Chin za wybitną pracę na rzecz Komitetu i Międzynarodowych Centrów Doskonałości ds. Metanu z Kopalń. Wśród wyróżnionych jest dr Janusz Jureczka, dyrektor Oddziału Górnośląskiego PIG-PIB w Sosnowcu, członek Międzynarodowej Grupy Ekspertów ds. Metanu oraz prezydium Międzynarodowego Centrum Doskonałości ds. Metanu z Kopalń, działających pod egidą Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ.

Międzynarodowe Centrum Doskonałości ds. Metanu z Kopalń (ang. ICE-CMM) skupia ekspertów pracujących nad nowymi metodami pozyskiwania i wykorzystania metanu z kopalń, zwiększającymi bezpieczeństwo pracy w kopalniach, efektywność górniczą i ochronę środowiska, a także – wspierającymi realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Centrum zbiera informacje dotyczące zarządzania metanem z całego świata, stanowiąc platformę wymiany doświadczeń sektora węglowego, oraz propaguje wdrażanie najlepszych praktyk w dziedzinie efektywnego ujęcia i wykorzystania metanu w kopalniach węgla.

Porozumienie o powołaniu w Polsce Międzynarodowego Centrum Doskonałości ds. Metanu z Kopalń zostało podpisane w Genewie w 2015 roku przez UNECE i Główny Instytut Górnictwa, a w 2016 roku przystąpiły do niego Państwowy Instytut Geologiczny, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo oraz Instytut Nafty i Gazu, jednocześnie rozszerzając zakres porozumienia o kolejne zagadnienie badawcze – przedeksploatacyjne ujęcie metanu z pokładów węgla. W 2020 r. współpracę w ramach ICM-CMM rozpoczęła także Jastrzębska Spółka Węglowa. Działalność tego pierwszego na świecie Centrum została oficjalnie zainaugurowana 8 czerwca 2017 roku podczas uroczystej sesji w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, której towarzyszyły warsztaty zorganizowane w Oddziale Górnośląskim PIG-PIB w Sosnowcu.

Aktywność w Międzynarodowej Grupie Ekspertów ds. Metanu oraz w prezydium Międzynarodowego Centrum Doskonałości do spraw Metanu z Kopalń doskonale wpisuje się w prowadzoną w ostatnich latach działalność dr. Janusza Jureczki, obejmującą głównie problematykę metanu z pokładów węgla, a szczególnie – przedeksploatacyjnego ujęcia metanu otworami kierunkowymi wierconymi z powierzchni ziemi, w nowatorskim ujęciu, do tej pory nie stosowanym w polskich kopalniach.

W latach 2013–2015 dr Jureczka kierował projektem ujęcia metanu otworami kierunkowymi w Kopalni Węgla Kamiennego „Mysłowice-Wesoła”. W latach 2016–2017 wspólnie z PGNiG wdrażał metody ujmowania metanu z zastosowaniem szczelinowania hydraulicznego, jako stymulatora dopływu gazu w otworach wiertniczych w Gilowicach na Górnym Śląsku (projekt Geo-Metan). Obecnie dr Jureczka kieruje pracami zespołu z Oddziału Górnośląskiego w zakresie oszacowania zasobów metanu z kopalń zamkniętych i możliwości jego ujmowania.

Dr Janusz Jureczka aktywnie uczestniczy w pracach Międzynarodowej Grupy Ekspertów ds. Metanu w Genewie oraz w konferencjach, sympozjach i warsztatach dotyczących metanu z pokładów węgla w kraju i zagranicą, m.in. w Kolumbii, Turcji, Chinach, Indiach. Od 2018 r. jest także współorganizatorem międzynarodowych sesji poświęconych metanowi, w ramach Szkoły Eksploatacji Podziemnej w Krakowie.

dyplom onz jureczka