Pracownicy Państwowego Instytutu Geologicznego w zarządzie Polskiego Towarzystwa Geologicznego

Miło nam poinformować, że 20 września 2021 r. podczas Walnego Zjazdu Delegatów w Krakowie prof. dr hab. Tadeusz Peryt z Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB został jednogłośnie wybrany nowym Prezesem Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Jednym z zastępców Prezesa został dr Rafał Sikora z Oddziału Karpackiego PIG - PIB w Krakowie. Do Zarządu Głównego wybrano także czterech pracowników PIG - PIB, a sześciu kolejnych pełni funkcje przewodniczących oddziałów regionalnych PTG.

Nowymi członkami Zarządu Głównego z PIG - PIB zostali: mgr inż. Piotr Freiwald i mgr Adam Kozłowski z Oddziału Karpackiego w Krakowie, mgr Katarzyna Strzemińska z Oddziału Górnośląskiego w Sosnowcu oraz dr inż. Zbigniew Złonkiewicz z Oddziału Świętokrzyskiego w Kielcach.

Przewodniczącymi Oddziałów Polskiego Towarzystwa Geologicznego wybrano m.in. obecnych i emerytowanych pracowników Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB:

  • Oddziału Gdańskiego – dr Reginę Kramarską (emerytowany pracownik Oddziału Geologii Morza PIG - PIB w Gdańsku),
  • Oddziału Górnośląskiego – mgr Michała Żabę (Oddział Górnośląski w Sosnowcu),
  • Oddziału Szczecińskiego - dr Andrzeja K. Piotrowskiego (Oddział Pomorski PIG - PIB w Szczecinie),
  • Oddziału Świętokrzyskiego – dr Annę Mader (Oddział Świętokrzyski PIG - PIB w Kielcach),
  • Oddziału Warszawskiego – dr Izabelę Ploch (Zakład Geologii Regionalnej PIG - PIB),
  • Oddziału Wrocławskiego – dr Aleksandra Kowalskiego. 

W Głównej Komisji Rewizyjnej zasiada dr hab. Monika Jachowicz-Zdanowska z Oddziału Górnośląskiego w Sosnowcu oraz dwóch emerytowanych pracowników PIG - PIB: dr hab. inż. Józef Chowaniec  i dr hab. Włodzimierz Mizerski.

Polskie Towarzystwo Geologiczne jest najstarszą i największą organizacją naukowo-społeczną skupiającą geologów w Polsce i zagranicą. Obecnie Towarzystwo składa się z 11 Oddziałów: Krakowskiego, Warszawskiego, Poznańskiego, Górnośląskiego, Świętokrzyskiego, Wrocławskiego, Gdańskiego, Szczecińskiego, Lubelskiego, Karpackiego i Ziemi Lubuskiej oraz 2 kół regionalnych: w Bełchatowie i Toruniu. Od 1 marca 2017 roku Polskie Towarzystwo Geologiczne mieści się w siedzibie przy Instytucie Nauk Geologicznych UJ przy ul. Gronostajowej 2 w Krakowie.

Wszystkim nowo wybranym aktywistom PTG życzymy efektywnej pracy na rzecz rozwoju i popularyzacji nauk geologicznych.