Żegnamy Profesora Leszka Starkla

 

profesor leszek starkel

Z głębokim żalem zawiadamiamy, żę 6 listopada 2021 roku zmarł

Prof. dr hab. Leszek Starkel

Profesor specjalizował się w geomorfologii historycznej i dynamicznej oraz paleogeografii czwartorzędu i paleohydrologii. Prowadził badania z zakresu geomorfologii obszarów górskich. Zainteresowany był szczególnie Karpatami i Himalajami, współtworzył mapy geomorfologiczne Karpat. Jego najbardziej znane książki to „Paleogeografia holocenu”, „Rozwój rzeźby Karpat fliszowych w holocenie” oraz „Geografia Polski: Środowisko przyrodnicze”.

Był członkiem rzeczywistym PAN, członkiem czynnym Polskiej Akademii Umiejętności oraz wielu stowarzyszeń polskich i zagranicznych. W latach 1991-1995 sprawował funkcję pierwszego przewodniczącego, a następnie (1995–2003) wiceprzewodniczącego Komisji Paleohydrologii Międzynarodowej Unii Badań Czwartorzędu INQUA.

W 2017 roku został wyróżniony Medalem im. Wincentego Pola, przyznawanym przez prezesa PAN na wniosek Komitetu Nauk Geograficznych PAN. Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2004 roku otrzymał, jako jedyny obok Pawła Edmunda Strzeleckiego Polak, Gold Founder’s Medal – najwyższe wyróżnienie brytyjskiego Królewskiego Towarzystwa Geograficznego.

Współpracował z wieloma osobami z Państwowego Instytutu Geologicznego przy opracowaniu map geologicznych i geomorfologicznych.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 16 listopada o godz.12:20 na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Rodzinie i Bliskim wyrazy głębokiego współczucia składają: Dyrekcja i Pracownicy Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB.