Wkrótce ruszy kolejny nabór wniosków na dofinansowanie udostępniania wód termalnych

3 stycznia 2022 roku uruchomiony zostanie II nabór wniosków w programie priorytetowym "Udostępnianie wód termalnych w Polsce" (finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

Celem programu jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w wykonywaniu prac i robót geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych, umożliwiających wykorzystanie pozyskanego ciepła lub energii do ogrzewania.

Dofinansowanie udzielane będzie w formie dotacji, wynoszącej do 100% kosztów kwalifikowanych. Do rozdania jest 70 mln zł, a nabór wniosków odbywa się w formie konkursu.

Zgłoszenia będzie można przesyłać do 30 czerwca 2022.

Więcej informacji znajduje się na stronach internetowych NFOŚiGW.