Żegnamy Ś.P. mgr inż. Iwonę Garlicką

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 3 grudnia 2021 r. w wieku 89 lat odeszła od nas mgr. inż. Iwona Garlicka, wieloletnia pracownica Oddziału Karpackiego Państwowego Instytutu Geologicznego, specjalistka w zakresie stratygrafii jury.

Iwona Garlicka urodziła się 13 kwietnia 1932 r. w Szczakowej w powiecie Jaworzno. W 1951 r. rozpoczęła studia wyższe na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, uzyskując w 1957 r. tytuł inżyniera magistra geologii. W trakcie studiów odbyła praktyki w Oddziale Karpackim Instytutu Geologicznego w Krakowie, w ramach których uczestniczyła w pracach terenowych w Górach Świętokrzyskich pod kierownictwem dr Ireny Jurkiewicz.

W 1957 r. rozpoczęła pracę w Przedsiębiorstwie Geologicznym w Katowicach (ówczesnym Biurze Dokumentacji Geologicznej Przemysłu Węglowego), gdzie pracowała do 1962 r. na stanowisku starszego inżyniera geologa w Dziale Badań Podstawowych. W tym okresie Irena Garlicka współpracowała z oddziałem Instytutu Geologicznego w Sosnowcu.

W latach 1962 - 1966 pracowała na stanowisku kierownika zespołu w Dziale Dokumentacji Geologicznej Przedsiębiorstwa Geologicznego w Krakowie, zajmując się poszukiwaniem i dokumentowaniem złóż surowców skalnych na obszarze Górnego Śląska, Dolnego Śląska, Gór Świętokrzyskich i przedgórza Karpat.

W 1966 r. Irena Garlicka została zatrudniona w Oddziale Karpackim PIG, gdzie pracowała do 1987 r. Zajmowała się badaniem rdzeni wiertniczych oraz rozpoznaniem budowy geologicznej podłoża Karpat i zapadliska przedkarpackiego. Współpracowała z przedsiębiorstwami górnictwa naftowego. Jest autorką lub współautorką opracowań archiwalnych. Wyniki jej prac badawczych zostały wykorzystane w opracowaniu atlasu w skali 1:500 000 - "Geological Atlas of the Western Outer Carpathians and their Foreland", który ukazał się w 1989 r.

Rodzinie oraz Bliskim wyrazy głębokiego współczucia składają Dyrekcja i Pracownicy Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB.

Pogrzeb odbędzie się w piątek 10 grudnia 2021 roku na cmentarzu na Salwatorze w Krakowie.