PIG-PIB uczestnikiem konferencji „Marine Geology: Marginal Seas - Past and Future”

W dobie pandemii, w dniach 14 – 17 grudnia 2021 roku w Guangzhou (Chiny) odbyła się międzynarodowa, wirtualna konferencja „Marine Geology: Marginal Seas - Past and Future”. Gospodarzem i głównym organizatorem była Chińska Służba Geologiczna (China Geological Survey, Guangzhou Marine Geological Survey).

Współorganizatorami konferencji było kilka instytucji zagranicznych (Helmholtz-Zentrum Hereon GmbH, European Union Research and Innovation Programme H2020, China University of Geoscience-Wuhan, DDE Marginal Seas Task Group) oraz instytucje polskie (Uniwersytet Szczeciński i Komitet Badań Morza, Sekcja Geologii Morza, Polskiej Akademii Nauk).

Zakres merytoryczny konferencji zawarty został w czterech blokach tematycznych:

1. Advances in Marginal Sea Research

2. Coastal morphodynamics and driving forces

3. Ecosystem dynamics

4. Methodological approaches and Geodata management (including GIS and RS)

W konferencji tej aktywnie uczestniczyli również pracownicy PIG-PIB, dr Grzegorz Uścinowicz (Oddział Geologii Morza) i dr Paweł Sydor (Oddział Pomorski). Zaprezentowali oni, w ramach drugiego bloku tematycznego (Coastal morphodynamics and driving forces), wyniki prac obejmujących badania Morza Bałtyckiego:

  • Rate and dynamic of shoreline retreat – case of southern Baltic Sea - Grzegorz Uścinowicz, Tomasz Szarafin, Elżbieta Maszloch, Kamila Wirkus
  • Barrier coast evolution in the Holocene - example from the southern Baltic Sea – Paweł Sydor

W czasie, gdy nauki o morzu przeżywają nowy etap rozwoju pod względem teoretycznym, ale także innowacji technologicznych, z rosnącą liczbą geologicznie zorientowanych ekspedycji naukowych działających od strefy przybrzeżnej do otwartego oceanu, a także w regionach polarnych, wydarzenie to było rzadką w ostatnim czasie okazją do wymiany poglądów i informacji. Tym bardziej cieszy, że udział w niej mogli wziąć pracownicy PIG-PIB.

Tekst: Grzegorz Uścinowicz