Ukazał się kolejny numer czasopisma Geological Quarterly

Najnowszy (Tom 65, nr 4/2021) numer czasopisma zawiera 17 artykułów poruszających szerokie spektrum zagadnień nauk o Ziemi oraz pokrewnych. Pracownicy Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB są w najnowszym numerze autorami lub współautorami sześciu prac. Czasopismo jest wiodącym czasopismem nauk o Ziemi w Polsce. Pełni również rolę międzynarodowego forum wymiany informacji i idei na ważne tematy geologiczne w skali Polski, Europy i świata.

Kwartalnik Geologiczny ilustracja

Wersja online (bezpłatna):

Geological Quarterly Vol 65, No 4 (2021)

Geological Quarterly jest flagowym anglojęzycznym czasopismem Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB, ukazującym się od 1957 roku (64 lata). Jego zadaniem jest informowanie o wynikach badań wykonywanych w instytucie, a także utrzymanie więzi naukowej z osobami i instytucjami pracującymi nad zagadnieniami pokrewnymi. Kwartalnik od 2003 roku jest uwzględniony w bazie danych Science Citation Index Expanded, włącznie z Web of Science, Research Alert, Current Contents/Physical, Chemical & Earth Sciences, American Geological Institute/Bibliography and Index of Geology, Elsevier/GeoAbstracts, Geobase oraz BIOSIS UK/Zoological Records, a jego IF od kilku lat przekracza 1.

Zapraszamy do lektury!