Apel "Solidarni z Ukrainą"

Z wielkim oburzeniem i ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o inwazji Rosji na Ukrainę. Jesteśmy pełni podziwu dla odwagi i determinacji narodu ukraińskiego. Kierujemy dziś ku Ukrainie nasze myśli i życzenia, aby znów zapanował pokój.

Nie jesteście sami. Będziemy solidarnie wspierać Wasze dążenia do przywrócenia pokoju, odbudowy kraju i dalszego rozwoju, także na niwie naukowej.

Oferujemy wsparcie naszym ukraińskim partnerom, w tym szczególnie z Państwowej Służby Geologicznej Ukrainy, Instytutu Geologii i Geochemii Paliw Kopalnych Narodowej Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie oraz Wydziału Geologii Państwowego Uniwersytetu im. I. Franka we Lwowie.

Dyrekcja i Pracownicy Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego

 

З великім обуренням і співчуттям ми прийняли повідомлення про наїзд Росії на Україну.

Дивує нас відвага і боротьба Україньского Народу.

Прийміть нашу підтримку і побажання повернення миру на Україні.

ВИ НЕ САМІ ! Ми будемо підтримувати вашу боротьбу за мир, відродження країни і також успішного наукового розвитку.

Пропонуємо підтримку для наших україньскіх партнерів і співпрацівників з Державної Геологічної Служби України, Институту Геології і Геохімії Державної Академії Наук у Львові а також з кафедри Геології Університету ім. Івана Франка.

С Л А В А У К Р А Ї Н І !

З ПОВАГОЮ

Директор і співробітникі Науково-дослідного Інституту Геології в Варшаві.