Spotkanie geologów powiatowych województwa dolnośląskiego z udziałem przedstawicieli PIG-PIB

16 marca 2022 roku odbyło się spotkanie geologów powiatowych województwa dolnośląskiego organizowane przez Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy oraz Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze. W spotkaniu wzięły udział także przedstawicielki PIG-PIB z Zakładu Geologii Środowiskowej.

Spotkanie miało formę narady roboczej przedstawicieli terenowej administracji geologicznej oraz pracowników PIG-PIB, a jego celem było omówienie praktycznych aspektów prawnych z zakresu geologii i także oczekiwań wobec merytorycznych zagadnień będących przedmiotem planowanych przez Instytut szkoleń organizowanych w 2022 roku. 

Starosta Karkonoski Krzysztof Wiśniewski przywitał zaproszone osoby, wyrażając zadowolenie, że sprawy dotyczące geologii Dolnego Śląska zostały poruszone właśnie w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze. Życzył owocnych obrad i podjęcia słusznych wniosków. Obrady prowadziła Justyna Pacuła, geolog powiatowy z Jeleniej Góry.

Spotkanie było ważnym głosem w dyskusji o rozwiązywaniu problemów wynikających z realizacji zadań administracji rządowej. Mamy nadzieję, że przyczyni się do nawiązania bliższej współpracy między instytucjami uczestniczącymi w spotkaniu.

Państwowy Instytut Geologiczny - PIB od wielu lat wspiera administrację geologiczną szczebla powiatowego i wojewódzkiego, realizując projekt pn.: „Geologia Samorządowa” serwis informacyjno-edukacyjny w zakresie geologii, górnictwa, ochrony środowiska, administracji i przepisów prawa”. Celem tego zadania jest zwiększenie społecznej dostępności do informacji i wiedzy z zakresu wskazanych dziedzin oraz przybliża rolę i zadania terenowej administracji geologicznej w służbie społeczeństwu. 

PIG-PIB za pomocą strony internetowej prowadzi na bieżąco konsultacje z użytkownikami witryny oraz informuje o ważnych inicjatywach, wydarzeniach, szkoleniach, konferencjach oraz o publikacjach z zakresu geologii, górnictwa, ochrony środowiska i przepisów prawa. Projekt wpływa pośrednio na wzrost efektywności działania pracowników terenowej administracji geologicznej, poprzez poszerzenie ich wiedzy i umiejętności zawodowych w zakresie geologii, górnictwa i przepisów prawa.

logotyp nfosigwProjekt pn.: „Geologia Samorządowa serwis informacyjno-edukacyjny PIG-PIB w zakresie geologii, górnictwa, ochrony środowiska, administracji i przepisów prawa” jest finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

 

 

 

Zobacz: Portal "Geologia samorządowa"

Źródło: powiatkarkonoski.eu