Trzęsienie ziemi Fidżi

16 lutego 2022 r. o godz. 20:21:06.1 UTC (tj. czasu lokalnego 17 lutego br., godz. 08:21:06.1) w rejonie na południe od Fidżi wystąpiło silne trzęsienie ziemi. Epicentrum zdarzenia zlokalizowano około 651 km na SSE od Suva, Fidżi (populacja 77,3 tys. mieszkańców) oraz 575 km na SW od Nuku‘alofa, Tonga (populacja 22,4 tys. mieszkańców). Źródło wstrząsów według danych European Mediterranean Seismological Centre (EMSC) stwierdzono na głębokości 520 km.

 

Parametry zjawiska sejsmicznego z 16.02.2022 r., godz. 20:21:06.1 UTC, region: na południe od Fidżi

fidi tab 1

 

fidi mapa 1

Lokalizacja epicentrum trzęsienia ziemi o magnitudzie M6.8 z 16 lutego 2022 r., godz. 20:21:06.1 UTC na południe od Fidżi (oprac. PSG, mapa bazowa: CIA).

 

W okresie od 1 do 25 lutego 2022 r. w rejonie tym zanotowano 18 zjawisk sejsmicznych.

 

Statystyka zjawisk sejsmicznych z lokalizacją epicentrów w regionie na południe od Fidżi zarejestrowanych w okresie od 1 do 25 lutego 2022 r. wg danych EMSC.

fidi tab 2

 

fidi mapa 2

Mapa prezentująca aktywność sejsmiczną regionu na południe od Fidżi z lokalizacją epicentrów zjawisk sejsmicznych zarejestrowanych w okresie od 1 do 25 lutego 2022 r. (oprac. PSG, dane EMSC, mapa bazowa: CIA).

 

Pełna sekwencja zjawisk sejsmicznych w rejonie na południe od Fidżi zaprezentowana została na poniższym wykresie.

 

fidi wykres 1

Sekwencja zjawisk sejsmicznych zarejestrowanych na południe od Fidżi w okresie od 1 do 25 lutego 2022 r. (oprac. PSG, wg danych EMSC).

Opisywane trzęsienie ziemi zanotowano również w sieci PSG_Sejs_NET państwowej służby geologicznej. Poniżej pokazano zapisy falowe składowych Z, N, E wektora prędkości fal sejsmicznych zarejestrowane w laboratorium geodynamicznym PSG na stacji monitoringu sejsmicznego PG14 (Hołowno, gm. Podedwórze, pow. parczewski). Odległość stacji PG14 od epicentrum wstrząsów wynosi około 16300 km (ok. 147°). Pierwsze wstąpienia fal sejsmicznych (PKP) zarejestrowano na stacji PG14 16 lutego 2022 r. o godz. 20:39:48.7 UTC, tj. po upływie 18 min 42.6 s od momentu zdarzenia.

fidi sejsmo 1

Obraz falowy z zapisem rejestracji trzęsienia ziemi o magnitudzie M6.8 z epicentrum w regionie na południe od Fidżi z 16 lutego 2022 r., godz. 20:21:06.1 (UTC) zarejestrowane przez szerokopasmową stację sejsmologiczną PSG zlokalizowaną w laboratorium geodynamicznym w Hołownie (PG14). Na wykresie składowej zaznaczono pierwsze wstąpienia fali sejsmicznej P.

Informację przygotował zespół z Centrum Geozagrożeń: Kamila Karkowska, Tomasz Czerwiński, Mirosław Musiatewicz i Przemysław Kowalski
Opracowanie: Maja Kowalska, Zakład Kartografii Geologicznej