Zapraszamy na Międzynarodowy Szczyt Klimatyczny TOGETAIR 2022

Zapraszamy do obejrzenia debat ekspertów, które odbędą się podczas Międzynarodowego Szczytu Klimatycznego TOGETAIR 2022. W dyskusjach wezmą udział przedstawiciele Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB: dyrektor Mateusz Damrat oraz jego zastępca ds. badań i rozwoju Piotr Szrek. Wydarzenie odbędzie się w dniach 20-22 kwietnia, a transmisje z debat będą dostępne na stronach internetowych organizatorów. Serdecznie zapraszamy!

Przez trzy dni eksperci z Polski i zagranicy dyskutować będą na trzydzieści tematów - od pomysłów na osiągnięcie neutralności klimatycznej, przez ekogospodarkę XXI wieku, po partnerstwo dla klimatu. Poruszone zostaną także tematy związane z geologią: wykorzystanie energii geotermalnej, zasoby wodne oraz badania paleoklimatu w przeszłości geologicznej Ziemi.

Agenda wydarzenia

Transmisja wydarzenia na stronie www: https://togetair.eu/

Zaproszenie dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB dr inż. Mateusza Damrata 

 

Debaty z udziałem przedstawicieli Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB

20 kwietnia 2022 r. o godzinie 10.30 dr hab. Piotr Szrek przedstawi prezentację pt. Przeszłość geologiczna nauką na przyszłość – wskazówki z ostatniego pół miliarda lat. Będzie to wstęp do panelu dyskusyjnego pt. Przeciwdziałanie zmianie klimatu - jak ochronić świat?, który rozpocznie się o godz. 10.50.

W dyskusji, obok innych ekspertów, weźmie udział zastępca dyrektora ds. badań i rozwoju Piotr Szrek

STUDIO 2, DEBATA 2 (10:30-12:00)

PRZECIWDZIAŁANIE ZMIANIE KLIMATU – JAK OCHRONIĆ ŚWIAT?

 • Co dzisiaj jest najbardziej istotne w przeciwdziałaniu zmianie klimatu i jej skutkom?
 • Globalny problem - zmiana klimatyczna odczuwana w każdym kraju.
 • Zmiana wzorców pogodowych, podniesienie poziomu mórz oraz ekstremalne zjawiska pogodowe.
 • Wzrost emisji gazów cieplarnianych – wpływ człowieka na klimat.
 • Jak włączyć do krajowych polityk, strategii i planów przeciwdziałanie zmianie klimatu?
 • Mechanizmy zwiększające zdolność efektywnego planowania i zarządzania w zakresie zmiany klimatu.

Transmisja na żywo (start prezentacji 20 kwietnia 2022 r. godz. 10.30)

 

Tego samego dnia o godzinie 16.30 rozpocznie się debata pt. Mapa drogowa geotermii w Polsce: jak sięgnąć po naturalne, odnawialne zasoby ziemi?, w której udział weźmie dyrektor Mateusz Damrat.

STUDIO 2, DEBATA 10 (16:30-18:00)

MAPA DROGOWA GEOTERMII W POLSCE: JAK SIĘGNĄĆ PO NATURALNE, ODNAWIALNE ZASOBY ZIEMI?

 • Perspektywy rozwoju geotermii w Polsce.
 • Doświadczenia innych krajów: kiery warto stawiać na tę technologię?
 • Inne możliwości wykorzystania naturalnych zasobów ziemi.
 • Energia termalna.

Transmisja na żywo (start debaty: 20 kwietnia 2022 r. godz. 16.30)

 

Trzeciego dnia wydarzenia (22 kwietnia)  o godzinie 15.00 rozpocznie się debata pt. Czy może zabraknąć nam wody w kranie? Co zrobić, by zasoby wodne były zasobami odnawialnymi?, w której uczestniczył będzie dyrektor Mateusz Damrat.

STUDIO 1 DEBATA 27 (15:00-16:30)

CZY MOŻE ZABRAKNĄĆ NAM WODY W KRANIE? CO ZROBIĆ, BY ZASOBY WODNE BYŁY ZASOBAMI ODNAWIALNYMI?

 • Czy ograniczenie zużycia wody w domach wystarczy, czy może potrzebujemy bardziej radykalnych działań, by zapanować nad marnotrawstwem? Co należałoby zmienić?
 • Przemysłowa hodowla i jej wpływ na źródła wody – czy woda stanie się w przyszłości dobrem tak rzadkim, że większość z nas będzie musiała zostać wegetarianami?
 • Betonoza w miastach - jak rozwiązać ten problem i na ile może to pomóc w zabezpieczeniu dostępu do wody.
 • Jakie działania podejmują samorządy, by zadbać o małą retencję w miastach?
 • W jaki sposób możemy przeciwdziałać utracie wody pitnej (duża retencja, budowa stopni wodnych, inwestycje w sektor wod-kan).
 • Jakie wymogi związane z przepisami UE (dyrektywa w sprawie jakości wody pitnej) będziemy musieli wdrożyć w najbliższych latach i jak wpłyną one na nas?

Transmisja na żywo (start debaty: 22 kwietnia 2022 r. godz. 15.00)

 

Organizatorem Międzynarodowego Szczytu Klimatycznego TOGETAIR 2022 jest Fundacja Czyste Powietrze oraz Fundacja Pozytywnych Idei.

logotyp nfosigw

 

Udział PIG-PIB w wydarzeniu TOGETAIR 2022 został zrealizowany w ramach zadania: „Współpraca krajowa w zakresie geologii i promocja działań państwowej służby geologicznej w latach 2021 – 2023” i sfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.