Wybuch metanu w Kopalni Węgla Kamiennego Pniówek w Pawłowicach

20 kwietnia po północy doszło do wybuchu metanu w Kopalni Węgla Kamiennego Pniówek w Pawłowicach należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Jak podaje biuro prasowe Spółki, czterech górników nie żyje. Kolejni poszkodowani górnicy są poszukiwani przez służby ratunkowe.

Do wypadku doszło na głębokości 1000 metrów w ścianie N-6, w pokładzie węgla 404/2. W zagrożonym rejonie przebywało łącznie 42 pracowników. Akcja ratownicza trwa. Do szpitali w Siemianowicach Śląskich, Rybniku, Żorach, Jastrzębiu Zdroju i Wodzisławiu Śląskim trafiło 20 poszkodowanych górników.

Kopalnia Pniówek budowana była w latach 1963–1974. W 1993 r. weszła w skład Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. (JSW S.A.). Obecnie kopalnia eksploatuje dwa złoża węgla kamiennego – Pniówek, w którym doszło do dzisiejszej katastrofy górniczej i Pawłowice 1.

Obszar górniczy złoża Pniówek wynosi 28,6 km2, zasoby operatywne to 101,9 mln t. Obszar górniczy złoża Pawłowice 1 wynosi 15,8 km2, zasoby operatywne – 54 mln t. Zakład wydobywa węgiel typu 35.1. Jest to wysokiej jakości węgiel koksowy.

Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej węgiel koksowy znajduje się na liście tzw. surowców krytycznych – kluczowych dla rozwoju gospodarczego i technologicznego UE. W Unii największym jego producentem jest właśnie JSW S.A. Bilansowe zasoby geologiczne węgla kamiennego w złożu Pniówek wynoszą 1232,3 mln ton, a w złożu Pawłowice 1 – 315,2 mln ton. Rocznie z obu złóż wydobywanych jest 3513 tys. ton surowca, głównie ze złoża Pniówek (wg Bilansu zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31.12.2020).

Społeczność Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB łączy się w bólu z bliskimi zmarłych górników.