Kontynuujemy współpracę geologiczną z Uzbekistanem

Państwowy Instytut Geologiczny – PIB podpisał porozumienie o współpracy z Państwowym Komitetem Republiki Uzbekistanu ds. geologii i zasobów mineralnych, działającym jako uzbecka służba geologiczna. Współpraca odbywać się będzie w obszarach geologii surowcowej, poszukiwawczej i gospodarczej, geoekologii, geochemii środowiskowej, geochronologii, dziedzictwa geologicznego oraz badań laboratoryjnych.

6 maja 2022 r. odbyło się zdalne spotkanie z przedstawicielami Uniwersytetu Nauk Geologicznych, będącego częścią służby geologicznej Uzbekistanu.

spotkanie z przedstawicielami Uzbekistanu

Uczestnicy spotkania

Ze strony PIG – PIB w spotkaniu udział wzięli: dr Andrzej Głuszyński - Zastępca dyrektora ds. służby geologiczne, dr hab. Piotr Szrek - Zastępca dyrektora ds. badań i rozwoju, PIG-PIB, Marta Banasiewicz - Kierownik Zespołu ds. Współpracy Międzynarodowej oraz Radomir Pachytel. Stronę polską reprezentowali również pracownicy Ministerstwa Klimatu i Środowiska: Michał Nowosielski – Naczelnik Wydziału Polityki Surowcowej w Departamencie Nadzoru Geologicznego i Polityki Surowcowej i Magdalena Gucwa-Rydelek z Zespołu ds. Międzynarodowych w Departamencie Nadzoru Geologicznego i Polityki Surowcowej. Ze strony uzbeckiej w spotkaniu udział wzięli: Akmal Khalilov - Kierownik Departamentu Innowacji i Badań Naukowych oraz Numonbek Dalimov – Departament Rozwoju Strategicznego, Kierownik Departamentu Współpracy Międzynarodowej oraz doradca Rektora Uniwersytetu.

Podczas spotkania doprecyzowano zakres współpracy pomiędzy instytucjami i ustalono, że będzie obejmował przede wszystkim prowadzenie wspólnych badań w zakresie rozpoznawania, dokumentowania i racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi oraz realizację wspólnych programów naukowych i badawczych. Planowana jest wymiana informacji i wiedzy naukowo-technicznej pomiędzy stroną polską i uzbecką. Przedstawiciele Uzbekistanu wyszli również z propozycją wspólnych prac nad projektami dotyczącymi technologii wydobycia miedzi, metali ziem rzadkich oraz poszukiwań metali.

Porozumienie będzie obowiązywać przez pięć lat, z możliwością przedłużenia.