Sesja Society for Geology Applied to Mineral Deposits w PIG-PIB

W dniach 10-12 maja 2022 r. w Państwowym Instytucie Geologicznym - PIB w Warszawie gościła grupa członków Rady międzynarodowej organizacji naukowej Society for Geology Applied to Mineral Deposits (SGA*). Z kolei 10 maja 2022 r. w formule hybrydowej odbyła się sesja naukowa, w której oprócz ekspertów, członków SGA Council uczestniczyli pracownicy Instytutu, studenci i pracownicy naukowi wydziałów geologii Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Przedstawione zostały trzy wykłady, w których eksperci SGA zaprezentowali najnowsze wyniki badań i poszukiwań złóż surowców mineralnych.

Pierwszy wykład pt. “The power of a systems approach to mineral and petroleum exploration in sedimentary basins” wygłosił dr Campbell McCuaig (BHP’s Resource Centre of Excellence). Następnie dr David Banks (University of Leeds) wygłosił referat pt. ”Advances in Understanding Gold Mineralization“. Ostatni wykład pt. “Sulphide rhenium-osmium (Re-Os) geochronology applied to ore deposit research: what it takes and what it brings?” przedstawił dr Nicolas Saintilan (ETH Zürich). Wszystkie wykłady wzbudziły duże zainteresowanie i były przedmiotem ciekawych dyskusji.

Następnego dnia, także w formule hybrydowej, odbyło się posiedzenie SGA Council. W spotkaniu, które poprowadził sekretarz generalny SGA dr J. Pašava, uczestniczyło 18 członków Rady SGA z całego świata, w tym m.in. prezydent SGA dr D. Banks.

sga

Zastępca dyrektora PIG-PIB dr A. Głuszyński wita gości z SGA Council zebranych w sali im. E. Rühlego w Warszawie oraz uczestniczących w spotkaniu on-line

Podczas całodziennych obrad omówiono bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem organizacji, m.in. podsumowano ostatnią, 16. Konferencję SGA, która pomimo pandemii i internetowej formuły zgromadziła ponad 500 uczestników z całego świata. Omówiono także przygotowania do przyszłorocznej konferencji, która odbędzie się w Szwajcarii.

SGA, przykładając dużą wagę do naukowej aktywności i uczestnictwa w jej działaniach szczególnie młodych naukowców, podjęła decyzję o znacznym zwiększeniu funduszu na dofinansowanie udziału w niej studentów oraz doktorantów. W ramach SGA aktualnie funkcjonują 22 oddziały Student Chapters, które tworzą sieć naukową studentów i młodych pracowników nauki w celu wymiany doświadczeń i poszerzania wiedzy z zakresu geologii surowcowej. Szczególnie aktywny w tym obszarze jest Baltic Student Chapter, zrzeszający studentów m.in. z AGH oraz z uniwersytetów w Finlandii i Szwecji.

W przerwie obrad członkowie SGA mieli możliwość zwiedzenia Muzeum Geologicznego PIG-PIB, Biblioteki Geologicznej, a także nowoczesnego laboratorium SHRIMPIIe.

sga2

Pamiątkowe zdjęcie gości członków SGA Council w Muzeum PIG-PIB w Warszawie (od lewej dr N. Saintilan, dr S. Decree, dr J. Pašava, dr A. Vymazalová oraz prof. S. Mikulski)

Ostatniego dnia wizyty zorganizowana została - wspólnie z KGHM Polska Miedź S.A. - wycieczka do kopalni Polkowice-Sieroszowice, gdzie uczestnicy zapoznali się z cechsztyńskim profilem złożowym oraz eksploatacją rud Cu-Ag i soli kamiennej.

Spotkanie SGA Council w Warszawie wraz z wycieczka do kopalni Cu-Ag były doskonałymi okazjami do promocji polskiej geologii i górnictwa oraz PIG-PIB na arenie międzynarodowej. Całe spotkanie przebiegało w miłej i serdecznej atmosferze, a gościnność i dobra organizacja sesji (z dużym zaangażowaniem Działu Informatycznego Instytutu) przebiegła znakomicie. Pomimo uczestnictwa w niej członków z kilkunastu stref czasowych, zaczynając od Nowej Zelandii i Australii, poprzez Azję, Europę, aż po Amerykę Północną, konferencja odbyła się zgodnie z agendą spotkania bez żadnych przerw na internetowych łączach.

*SGA jest międzynarodową organizacją naukową, która promuje naukę związaną z surowcami mineralnymi w zakresie genezy i charakterystyki złóż mineralnych, ich poszukiwań oraz związanych z nimi zagadnień środowiskowych. Powstała w 1965 r. w Heidelbergu w Niemczech, a prawnie zarejestrowana została w Szwajcarii w 1971 r. Jej ogólnoświatowe członkostwo, liczące ponad 1300 osób, zrzesza naukowców, specjalistów i studentów z uniwersytetów, organizacji przemysłowych i rządowych zainteresowanych geologią złóż surowców mineralnych. Jest drugą pod względem liczby zrzeszonych członków organizacją geologów złożowych. Główne cele funkcjonowania SGA to m.in. szybka aplikacja najnowszej wiedzy naukowej w badaniach i rozwoju zasobów mineralnych i ich środowiska, promowanie zawodu geologia w nauce i przemyśle, kultywowanie osobistych kontaktów dla wzajemnie korzystnych relacji oraz ochrona i doskonalenie standardów zawodowych i etycznych wśród swoich członków (www.e-sga-org). Bardzo popularne są organizowane przez SGA co dwa lata konferencje (Biennial Meeting), które gromadzą od ok. 500 do ponad 1000 uczestników. W 1991 r. odbyło się pierwsze tego typu spotkanie w Nancy we Francji, a ostatnie - już 16. - w Rotorua w Nowej Zelandii w kwietniu 2022 r. W 2001 r. szóste spotkanie miało miejsce w Krakowie, a współorganizatorem, oprócz SGA i AGH był także PIG-PIB. Następne spotkanie odbędzie się Zurichu (Szwajcaria) w dniach 28 sierpnia - 1 września 2023 r. SGA organizuje także międzynarodowe, krótkie kursy, warsztaty i wyjazdy terenowe oraz wspiera naukowe koła studenckie zainteresowane problematyką surowców mineralnych. Prestiżowy magazyn SGA - Mineralium Deposita jest uznawany za czołowe międzynarodowe czasopismo naukowe w zakresie geologii złożowej (IF=5,1).

Tekst: Stanisław Mikulski
Zdjęcia: Michał Zieliński, Robert Bronowicz