Patronat PIG-PIB nad wystawą w Węgorzewie

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy objął patronatem wystawę historyczną otwartą w Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie. Wystawa pt. „Listy Helwinga; XVIII-wieczna korespondencja wybitnego węgorzewianina Jerzego Andrzeja Helwinga ze światowej sławy szwajcarskim przyrodnikiem Johannem Jacobem Scheuchzerem”, prezentuje kopie listów przechowywanych obecnie w Bibliotece Centralnej w Zurychu.

Ekspozycja przypomina osiągnięcia urodzonego w Węgorzewie badacza i uczonego Jerzego Andrzeja Helwinga w zakresie paleontologii i geologii.

wegorzewo1

Wernisaż wystawy w Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie. Czwarty od lewej - dr hab. Piotr Szrek, zastępca dyrektora PIG-PIB ds. badań i rozwoju

Jerzy Andrzej Helwing (1666-1748) był przyrodnikiem, archeologiem, lekarzem i ewangelickim pastorem, założycielem doświadczalnego ogrodu aklimatyzacyjnego w Stulichach koło Węgorzewa. Gromadził rzadkie okazy flory i fauny, ptasie jaja, kolekcjonował skamieliny i minerały. Sporządzał bogate i cenione zielniki, z których trzy znajdują się w Bibliotece Narodowej w Warszawie. Opublikował blisko 30 prac naukowych.

Odnalezione w Zurichu XVIII-wieczne listy zostały opracowane i przygotowane przez dr Aleksandrę Arndt z Instytutu Filologii Klasycznej UAM w Poznaniu, dr. hab. Piotra Krzywca, prof. ING PAN w Warszawie oraz dr. hab. Piotra Szreka z Państwowego Instytutu Geologicznego -PIB.

Wystawę można oglądać w Węgorzewie do 31 maja 2023 r.

Zobacz: Wypowiedź dr. hab. Piotra Szreka