PIG-PIB o przyszłości poszukiwań naftowych w Polsce na konferencji Nafta i Gaz

7 czerwca 2022 r. w Warszawie odbyła się XIX Międzynarodowa Konferencja i Wystawa Nafta i Gaz 2022, zorganizowana przez Zarząd Targów Warszawskich S.A. Było to pierwsze branżowe spotkanie, na którym poruszono kwestie bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju po inwazji Rosji na Ukrainę. Patronat honorowy konferencji sprawowali m.in. Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG–PIB).

Konferencję otworzył Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii, Ireneusz Zyska (Ministerstwo Klimatu i Środowiska), odczytując list Prezesa Rady Ministrów RP – Mateusza Morawieckiego – skierowany do ponad 200 uczestników obrad. Słowo wstępne wygłosił także Piotr Naimski, Sekretarz Stanu w KPRM, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, poruszając kwestie bezpieczeństwa energetycznego Polski w okresie transformacji energetycznej – zwłaszcza w kontekście zagrożeń związanych z wojną na Ukrainie.

XIX Międzynarodowa Konferencja i Wystawa Nafta i Gaz 2022 – wystąpienie Piotra Naimskiego, Sekretarza Stanu w KPRM, Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej

XIX Międzynarodowa Konferencja i Wystawa Nafta i Gaz 2022 – wystąpienie Piotra Naimskiego, Sekretarza Stanu w KPRM, Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej

Podczas pięciu sesji tematycznych, w których wzięło udział 32 panelistów (m.in. Robert Gwiazdowski z Centrum im. Adama Smitha, Paweł Musiałek z Klubu Jagiellońskiego, Iwona Arent – członek Sejmowej Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych, Sergiy Skrypka – Dyrektor Generalny Międzynarodowego Przedsiębiorstwa Rurociągowego „Sarmatia” Sp. z o.o., Rafał Miland – Wiceprezes Zarządu PERN S.A., Magdalena Maj – Kierownik Zespołu Energii i Klimatu w Polskim Instytucie Ekonomicznym, Arkadiusz Majoch – Dyrektor Biura Innowacji i Rozwoju Nowych Technologii PKN ORLEN S.A., Agata Urbaniak – Dyrektor Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawczego PGNiG S.A.), poruszono kwestie wpływu sytuacji geopolitycznej na politykę energetyczną Europy, poszukiwania nowych technologii w infrastrukturze ropy i gazu czy stanu gry „Fit for 55”.

Jednym z panelistów sesji poświęconej nowej strategii i inwestycjom dla rynku gazu w dobie transformacji energetycznej był dr Krystian Wójcik z PIG–PIB, który zwrócił uwagę, że istotny udział w pokryciu rocznego zapotrzebowania Polski na gaz ziemny stanowi wydobycie ze złóż krajowych. Ten aspekt, a zwłaszcza utrzymanie krajowej produkcji przynajmniej na dotychczasowym poziomie oraz możliwości jej zwiększenia, nie powinien być pomijany w dyskusji o zbilansowaniu rynku gazu w bieżącym roku i w najbliższych latach.

Perspektywy odkryć nowych złóż węglowodorów czy możliwości zagospodarowania złóż już udokumentowanych (choć obecnie nieeksploatowanych) dają szansę na realizację długo- i krótkoterminowej strategii zwiększania wydobycia ze złóż krajowych. Z inicjatywą wychodzi tutaj Organ Koncesyjny – Minister Klimatu i Środowiska, organizując każdego roku międzynarodowe przetargi na koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż, wskazując, na podstawie raportów przygotowywanych przez PIG–PIB, dostępne i najbardziej perspektywiczne obszary poszukiwań.

Przedsiębiorcy mają jednak sporą swobodę w zakresie podejmowania decyzji inwestycyjnych, mogąc ubiegać się o uzyskanie koncesji również w trybie tzw. przetargu inwestorskiego (ang. open door) na wskazane przez siebie obszary. Warto podkreślić, że taki dwutorowy system udzielania koncesji z jednej strony gwarantuje po stronie państwa możliwość inicjowania i ukierunkowania sektora poszukiwawczego, z drugiej zaś nie ogranicza swobody inwestycyjnej. W bieżącej sytuacji geopolitycznej wydaje się to być rozwiązaniem optymalnym.

Konferencja Nafta i Gaz to jednak przede wszystkim debaty, panele dyskusyjne, merytoryczne prezentacje firm i czołowych przedstawicieli sektora energetycznego w Polsce, a także spotkania kuluarowe z partnerami i wymiana informacji branżowych

Strona internetowa konferencji jest dostępna pod adresem: www.naftaigaz.ztw.pl

Od lewej: Wojciech Jakóbik (BiznesAlert.pl), Robert Więckowski (Prezes Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa S.A.), Maciej Kołaczek (Zastępca Dyrektora Departamentu Regulacji i Spraw Międzynarodowych PGNiG S.A.) i Krystian Wójcik (PIG–PIB) podczas sesji poświęconej nowej strategii i inwestycjom dla rynku gazu w dobie transformacji energetycznej

Od lewej: Wojciech Jakóbik (BiznesAlert.pl), Robert Więckowski (Prezes Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa S.A.), Maciej Kołaczek (Zastępca Dyrektora Departamentu Regulacji i Spraw Międzynarodowych PGNiG S.A.) i Krystian Wójcik (PIG–PIB) podczas sesji poświęconej nowej strategii i inwestycjom dla rynku gazu w dobie transformacji energetycznej

Tekst i zdjęcia: Krystian Wójcik, Dariusz Brzeziński

sfinansowanie nfosigw

Udział przedstawicieli PIG–PIB w konferencji wiązał się z realizacją zadania państwowej służby geologicznej pt. „Ocena perspektywiczności geologicznej Polski pod względem możliwości odkrycia nowych złóż węglowodorów oraz przygotowanie materiałów na potrzeby postępowań prowadzonych w celu udzielenia koncesji węglowodorowych – etap IV”, finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (umowa nr 307/2021/Wn-07/FG-sm-dn/D z dnia 21.04.2021 r.)