PIG-PIB na międzynarodowej konferencji i wystawie EAGE w Madrycie

Tegoroczna, 83. Międzynarodowa Konferencja i Targi EAGE (European Association of Geoscientists & Engineers) odbyła się w Madrycie w Hiszpanii, w dniach 6–9 czerwca 2022 r. Jest to jedna z największych europejskich konferencji naftowych, w której wzięło udział ok. 4000 osób (geologów, geofizyków i inżynierów z branży naftowej) i ponad 100 wystawców. W wystawie uczestniczyli również przedstawiciele Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego, prezentując na stoisku w grupie międzynarodowych wystawców (International Prospect Center) materiały dotyczące perspektyw naftowych w Polsce i obszarów dedykowanych do 5. i 6. rundy przetargowej na koncesje na poszukiwanie, rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż.

PIG-PIB na międzynarodowej konferencji i wystawie EAGE w Madrycie

Stoisko PIG–PIB podczas konferencji EAGE

Delegat PIG-PIB Jerzy Hadro (z prawej) wraz Gavinem McAulay, przedstawicielem firmy GeoSoftware z Holandii

Delegat PIG-PIB Jerzy Hadro (z prawej) wraz Gavinem McAulay, przedstawicielem firmy GeoSoftware z Holandii

Obecność PIG–PIB na wystawie była zwieńczona referatem Urszuli Meissner pt. „Hydrocarbon exploration in Poland – a review of new prospective areas”, podczas którego scharakteryzowano procedury pozyskiwania koncesji węglowodorowych w Polsce udzielanych przez Ministra Klimatu i Środowiska. W trakcie targów, przedstawiciele PIG-PIB udzielali potencjalnym inwestorom informacji na temat rund przetargowych, prawa geologicznego i górniczego, dostępu do informacji geologicznej i budowy geologicznej Polski. Wiele firm wykazywało zainteresowanie nie tylko poszukiwaniami węglowodorów, ale także możliwościami wydobycia helu towarzyszącego często złożom gazu ziemnego, czy możliwością sekwestracji dwutlenku węgla.

Tekst i zdjęcia: Urszula Meissner, Jerzy Hadro

sfinansowanie nfosigw

Udział przedstawicieli PIG–PIB w konferencji i targach został sfinansowany w ramach realizacji zadania państwowej służby geologicznej pt. „Ocena perspektywiczności geologicznej Polski pod względem możliwości odkrycia nowych złóż węglowodorów oraz przygotowanie materiałów na potrzeby postępowań prowadzonych w celu udzielenia koncesji węglowodorowych – etap IV” przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (umowa nr 307/2021/Wn-07/FG-sm-dn/D z dnia 21.04.2021 r.)