Nawiązujemy współpracę geologiczną z Wietnamem

Geozagrożenia (ze szczególnym uwzględnieniem osuwisk) oraz surowce krytyczne to tematy, które w pierwszej kolejności będą podejmowane w ramach przyszłej współpracy z Wietnamem. To jeden z wniosków z dwóch spotkań z przedstawicielami wietnamskiej służby geologicznej (Vietnam Institute of Geosciene and Mineral Reseorces – VIGMR), które odbyły się online 29 kwietnia oraz 10 czerwca 2022 r.

Podczas pierwszego spotkania przedstawiciele strony polskiej i wietnamskiej zaprezentowali działalność służb geologicznych obu krajów (ze strony PIG-PIB prezentację przedstawił Zastępca Dyrektora ds. służby geologicznej dr Andrzej Głuszyński). Po przedstawieniu profilu działalności obu służb, wywiązała się dyskusja, m.in. na temat możliwej dalszej współpracy, podczas której ustalono, najważniejsze kierunki potencjalnej współpracy badawczej tj. geozagrożenia oraz surowce krytyczne.

Spotkanie z służbą geologiczna Wietnamu

Oba spotkania odbyły się w formule online

Rozmowy kontynuowano podczas następnego, czerwcowego spotkania, w trakcie którego obie służby dokonały prezentacji swojej działalności w zakresie zapobiegania i monitorowania geozagrożeń (w imieniu PIG-PIB prezentację przedstawiła dr Maria Przyłucka) oraz złóż surowców mineralnych (w imieniu PIG-PIB prezentację wygłosiła mgr Joanna Roszkowska-Remin). Przedstawiono najważniejsze realizowane projekty, osiągnięcia, wykorzystywane metody badań oraz formy popularyzacji wiedzy. Podczas dyskusji poruszono kwestie dostępnych do analiz danych w obu krajach oraz metodyki prowadzenia badań.

wietnam prezentacja

Jeden ze slajdów z prezentacji PIG - PIB prezentującej zadania państwowej służby geologicznej

Na zakończenie obie strony wyraziły chęć kontynuowania dalszej współpracy.

wietnam prezentacja

Jeden ze slajdów z prezentacji VIGMR

Vietnam Institute of Geosciene and Mineral Reseorces (VIGMR) powstał w 1965 roku i podlega Ministerstwu Surowców Naturalnych i Środowisku, a jego działalność jest w dużej mierze podobna do tej, którą w ramach państwowej służby geologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej wykonuje Państwowy Instytut Geologiczny - PIB. Należy również do niektórych tych samych międzynarodowych organizacji, takich jak UNESCO, czy CCOP (Coordinating Committee for Geoscience Programmes in East and Southeast Asia).

Tekst: Marta Banasiewicz