Międzynarodowa konferencja i targi Global Energy Show w Calgary z udziałem PIG-PIB

Tegoroczna edycja Global Energy Show – wiodącego wydarzenia w Ameryce Północnej, skupiającego branżowych specjalistów działających w sektorze energetycznym, odbyła się w dniach 7-9 czerwca w kanadyjskim Calgary. W ramach powiązanych z konferencją targów, spektrum swoich działań zaprezentowało tam aż 355 wystawców, a wydarzenie przyciągnęło ponad 10 tysięcy zainteresowanych uczestników. Tutaj też przedstawiciele Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB (Radomir Pachytel z Zespołu Współpracy Międzynarodowej i Barbara Massalska z Zakładu Geologii Regionalnej) przygotowali stoisko wystawiennicze, promując perspektywy naftowe naszego kraju oraz możliwości uzyskania koncesji węglowodorowych.

Stoisko PIG-PIB podczas Global Energy Show w 2022 roku

Stoisko PIG - PIB podczas Global Energy Show 2022

Odwiedzający stoisko mieli szansę zapoznać się z obecnym poziomem produkcji węglowodorów w Polsce, rozmieszczeniem złóż, szacunkami zasobów oraz strefami perspektywicznymi dla poszukiwań ropy naftowej i gazu ziemnego. Skupiono się na wskazaniu potencjału węglowodorowego w konwencjonalnych zbiornikach permskich (dolomit główny, czerwony spągowiec), karbońskich, mezozoicznych i kenozoicznych, a także możliwości wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego z niekonwencjonalnych złóż dolnopaleozoicznych.

Ważnym zadaniem przedstawicieli Instytutu była promocja obszarów dedykowanych do piątej (Gorzów Wielkopolski S, Gryfice, Kartuzy, Siedlce W) i szóstej (Blok 208, Bloki 413-414, Cybinka-Torzym, Koło, Zielona Góra Zachód) rundy przetargów na koncesje węglowodorowe w Polsce. Przez trzy dni delegaci PIG-PIB zachęcali inwestorów zagranicznych do uczestnictwa w przetargach oraz odpowiadali na wszelkie nurtujące pytania i pojawiające się wątpliwości.

W czasie wystawy stoisko zostało odwiedzone przez kilkaset osób: tak duże zainteresowanie było związane nie tylko z możliwością poznania perspektyw naftowych Polski, ale z rozmowami o systemie energetycznym naszego państwa w kontekście obecnej sytuacji geopolitycznej.

Miejmy nadzieję, że działania te przyniosą wymierny efekt w postaci większej aktywności inwestorów zagranicznych na krajowym rynku ropy naftowej i gazu ziemnego, a w dalszej perspektywie – odkrycia nowych złóż.

Delegat PIG-PIB, Radomir Pachytel, przedstawiający potencjał wydobycia węglowodorów w Polsce uczestnikom Global Energy Show 2022

Delegat PIG-PIB, Radomir Pachytel, przedstawiający potencjał wydobycia węglowodorów w Polsce uczestnikom Global Energy Show 2022

Hala wystawowa podczas konferencji i wystawy Global Energy Show 2022

Hala wystawowa podczas konferencji i wystawy Global Energy Show 2022

Jedna z atrakcji przyrodniczych prowincji Alberta – Drumheller

Jedna z atrakcji przyrodniczych prowincji Alberta – Drumheller

Tekst i zdjęcia: Radomir Pachytel, Barbara Massalska

sfinansowanie nfosigw

Udział przedstawicieli PIG–PIB w konferencji i targach został sfinansowany w ramach realizacji zadania państwowej służby geologicznej pt. „Ocena perspektywiczności geologicznej Polski pod względem możliwości odkrycia nowych złóż węglowodorów oraz przygotowanie materiałów na potrzeby postępowań prowadzonych w celu udzielenia koncesji węglowodorowych – etap IV” przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (umowa nr 307/2021/Wn-07/FG-sm-dn/D z dnia 21.04.2021 r.)