PIG-PIB uzyskał akredytację PCA na badania wytrzymałościowe gruntów

Polskie Centrum Akredytacji przedłużyło akredytację dla laboratoriów badawczych Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB na kolejne cztery lata, z jednoczesnym rozszerzeniem zakresu akredytacji.

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji od ponad 20 lat. Polskie Centrum Akredytacji, po przeprowadzeniu oceny, podjęło decyzję o przedłużeniu ważności akredytacji do 03.07.2026 r.

Akredytacja PCA nr AB 283 obejmuje:

 • badania chemiczne wody, gleby, gruntów, osadów, skał, materiałów biologicznych i produktów rolnych,
 • badania właściwości fizycznych wody, gleby, gruntów, osadów i skał,
 • badania mechaniczne gruntów,
 • pobieranie próbek wody i gleby.

Działalność laboratoryjna z zakresu akredytacji jest prowadzona przez:

 • Laboratorium Chemiczne,
 • Centrum Badań Gruntów i Skał,
 • Zespół Opróbowania Wód,
 • Zespół Opróbowania Środowiskowego.

Zakres akredytacji został rozszerzony o następujące badania gruntów:

 • Wytrzymałość na ściskanie i ścinanie bez odpływu metodą jednoosiowego ściskania (UC)
 • Wytrzymałość na ścinanie bez odpływu metodą badania trójosiowego ściskania bez konsolidacji i bez odpływu (UU)
 • Oznaczenie parametrów wytrzymałościowych w warunkach naprężeń efektywnych i całkowitych metodą badania trójosiowego ściskania z konsolidacją na próbkach całkowicie nasyconych wodą bez odpływu (CIU) i z odpływem (CID)
 • Granica płynności metodą penetrometru stożkowego
 • Współczynnik filtracji metodą badania filtracji w permeametrze o elastycznych ściankach ze stałym i zmiennym spadkiem hydraulicznym

Szczegółowe informacje na temat nowych badań z zakresu akredytacji można uzyskać w Centrum Badań Gruntów i Skał.

Zakres akredytacji laboratorium badawczego nr AB 283, Wydanie 27 z dnia 28.06.2022 r. jest dostępny na stronie internetowej Polskiego Centrum Akredytacji: https://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/laboratoria-badawcze/AB%20283,podmiot.html

laboratorium

Aparat trójosiowego ściskania

laboratorium2

Próbka gruntu drobnoziarnistego po ścięciu w aparacie trójosiowym