Reprezentacja polskich paleontologów na 16th International Symposium on Early and Lower Vertebrates w Walencji

Hiszpański Uniwersytet Walencji był gospodarzem 16th International Symposium on Early and Lower Vertebrates. Sympozjum odbyło się w dniach 20-25 czerwca 2022 r. i z powodu pandemii zostało przesunięte z pierwotnie planowanego roku ubiegłego. Te cykliczne spotkania paleontologów zajmujących się problematyką wczesnych i niższych kręgowców są organizowane od 1967 r. W wydarzeniu wzięli udział także naukowcy z Polski, reprezentujący Państwowy Instytut Geologiczny - PIB i Uniwersytet Warszawski.

Ostatnie polskie, jubileuszowe sympozjum miało miejsce w Chęcinach w Górach Świętokrzyskich w 2017 r. i było współorganizowane przez Państwowy Instytut Geologiczny – PIB. Tradycyjnie zostało poświęcone wybitnym postaciom, które położyły wielkie zasługi w badaniach nad powstaniem i ewolucją kręgowców.

16th International Symposium on Early and Lower Vertebrates

Uczestnicy 16th International Symposium on Early and Lower Vertebrates w Walencji

Tym razem dotyczyło to trójki naukowców: dr Tiiu Märss – estońskiej badaczki bezszczękowców wczesnopaleozoicznych oraz Francuza, dr. Philippa Janviera, który jako autor wielu odkryć, opisów i interpretacji skamieniałości niższych kręgowców zasłynął również jako autor klasycznych podręczników paleontologicznych. Podczas specjalnego wykładu opowiedział on o nadal nierozwiązanych zagadkach paleontologicznych znalezisk.

Uhonorowany został również zmarły w tym roku prof. Alain Blieck (1949-2022), francuski paleobiolog, paleoekolog, biostratygraf. Zapisał się głównie jako badacz pancernych bezszczękowców, prowadzący swoje badania również na polskim materiale z Gór Świętokrzyskich.

Sympozjum, skupiające tym razem ponad 70 naukowców z całego świata miało bogaty program wykładów podzielonych na kilka sesji tematycznych, wypełniających czas uczestników od rana do późnego popołudnia. W zdecydowanej większości prezentowano wyniki prac o kluczowym znaczeniu dla zrozumienia trudnej tematyki paleontologii wczesnych kręgowców. W najbliższym czasie będą one opublikowane w czołowych czasopismach naukowych.

Polski wkład obejmował prezentację wyników badań zespołu współpracujących ze sobą badaczy z Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego oraz Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zespół składający się z prof.dr. hab. Michała Gintera (UW), Katarzyny Grygorczyk (UW), dr. hab. Piotra Szreka (PIG-PIB) i Olgi Wilk (PIG-PIB i UW) zaprezentował trzy wykłady i cztery postery dotyczące zapisu osteologicznego rekinów, wielkich ryb pancernych, kostnoszkieletowych oraz śladów pozostawianych przez ryby dwudyszne i tetrapody.

wykład paleontologia w Walencji

Prelekcja polskich paleontologów podczas jednej z sesji 16th International Symposium on Early and Lower Vertebrates w Walencji

Badania stanowią element projektów międzynarodowych z nastawieniem na rozwiązanie ważnych problemów dotyczących powstania i ewolucji różnych grup kręgowców, sposobu ich życia oraz wpływu na inne organizmy i środowisko. Prace finalizowane są pod kątem wysokoimpaktowych publikacji w najlepszych czasopismach naukowych, z których część jest na etapie recenzji lub jest już zaakceptowana do druku.

16th International Symposium on Early and Lower Vertebrates

Referuje dr hab. Piotr Szrek, Zastępca dyrektora PIG-PIB ds. badań i rozwoju

16th International Symposium on Early and Lower Vertebrates

Część ekipy polskich paleontologów, którzy wzięli udział w 16th International Symposium on Early and Lower Vertebrates w Walencji

Efekty zaprezentowane przez polski zespół w Walencji stanowią kontynuację projektów zawiązanych na poprzednim takim sympozjum w 2019 r. w Qujing w Chinach, co pokazuje dobre wykorzystanie całego czasu spędzonego „na żywo” z najwybitniejszymi postaciami współczesnej paleontologii.

16th International Symposium on Early and Lower Vertebrates w Walencji

Uczestnicy 16th International Symposium on Early and Lower Vertebrates

Kolejne, 17th International Symposium on Early and Lower Vertebrates odbędzie się w kanadyjskiej Miguashy w 2024 r.

Tekst: Katarzyna Grygorczyk, Olga Wilk, Piotr Szrek
Zdjęcia: Katarzyna Grygorczyk, Olga Wilk, Sébastien Olive