Ropa naftowa, gaz ziemny i geologia naftowa – PIG-PIB na wirtualnej konferencji w Wiedniu

Jednym z ważniejszych zadań, które w dobie kryzysu energetycznego stają również przed Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym (PIG-PIB), jest zintensyfikowanie prac w zakresie poszukiwania i rozpoznawania, a w końcu zagospodarowania i eksploatacji złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w naszym kraju. Rola, jaką już od kilku lat odgrywa tutaj nasz Instytut, staje się coraz bardziej widoczna: poprzez przygotowywanie corocznej oceny perspektywiczności naftowej Polski i wskazywanie obszarów o wysokim potencjale poszukiwawczym, czy przygotowywanie pakietów danych geologicznych, PIG-PIB wspiera organ koncesyjny (Ministerstwo Klimatu i Środowiska) w procesie udzielania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż. To tylko jeden z aspektów tej działalności, prowadzonej w ramach zadań państwowej służby geologicznej.

Drugim, niemniej istotnym, jest współpraca z krajowymi i zagranicznymi przedsiębiorcami, a szczególnie zachęcanie do inwestycji na krajowym rynku poszukiwawczo-wydobywczym. Odbywa się to m.in. poprzez udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach tematycznych. O wielu z nich pisaliśmy już wcześniej, jak np. AAPG ICE w Kartagenie (Kolumbia), EAGE w Madrycie (Hiszpania), GES w Calgary (Kanada) czy Nafta-Gaz w Warszawie. Miały one charakter stacjonarny, będąc, po pandemicznym rygorze, oczekiwaną od wielu miesięcy odmianą, a właściwie powrotem do normalnych spotkań twarzą w twarz z przedstawicielami większych i mniejszych koncernów naftowych. Nadal część tego typu wydarzeń jest organizowana w sposób wirtualny.

Jednym z nich była 16. Międzynarodowa Konferencja „Oil, Gas and Petroleum Geology” (ICOGPG2022) w dniach 23-24 czerwca 2022 r., w której wziął udział dr Krystian Wójcik, głosząc referat pt. „Analyzing the Oil and Gas Exploration Opportunities in Poland: Five Prospective Areas Selected and Dedicated to the Tender”.

conf

Miejmy nadzieję, że ta i inne konferencje, w których aktywnie uczestniczą ostatnio przedstawiciele PIG-PIB, przyniosą zamierzony efekt w postaci inwestycji w sektorze gazu ziemnego i ropy naftowej w Polsce. 

dofinansowanie nfosigw

Udział w konferencji został zrealizowany w ramach zadania państwowej służby geologicznej pt. „Ocena perspektywiczności geologicznej Polski pod względem możliwości odkrycia nowych złóż węglowodorów oraz przygotowanie materiałów na potrzeby postępowań prowadzonych w celu udzielenia koncesji węglowodorowych – etap IV”, finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (umowa nr 307/2021/Wn-07/FG-sm-dn/D z dnia 21.04.2021 r.).