Geologiczne aspekty na V Forum Wizja Rozwoju w Gdyni

Kwestie bezpieczeństwa: gospodarczego, surowcowego, energetycznego, środowiskowego i społecznego zdominowały V Forum Wizja Rozwoju, które odbyło się w dniach 21-22 czerwca 2022 r. w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Podczas tego największego wydarzenia gospodarczego w Polsce północnej geologiczny punkt widzenia przedstawili: Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB dr inż. Mateusz Damrat oraz prof. dr hab. Grzegorz Pieńkowski, biorąc udział w dwóch panelowych dyskusjach.

Forum Wizja Rozwoju to dwudniowe wydarzenie gospodarcze, realizowane pod honorowym patronatem Premiera Mateusza Morawieckiego. Podczas najnowszej edycji odbyły się sesje dyskusyjne w ramach bloków: Energetyka, Wodór, Finanse, Przemysł, Społeczno-gospodarczy, Innowacje, Gospodarka Morska, Rynek Pracy, Gospodarka i Inwestycje. Udział w spotkaniach wzięli przedstawiciele biznesu, świata nauki oraz polityki.

forum wizja rozwoju

Gmach Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, gdzie odbywały się obrady Forum

Podczas licznych dyskusji nie zabrakło tematów ściśle związanych z geologią. W debacie pt. „Czy możemy pozwolić sobie na odejście od węgla w sytuacji zagrożenia konfliktami?” eksperci zastanawiali się nad skutkami wdrażania transformacji energetycznej w kontekście przede wszystkim wojny w Ukrainie i związanymi z tym perturbacjami w dostawach węgla. W dyskusji oprócz dr inż. Mateusza Damrata uczestniczyli także: Olgierd Bagniewski – główny ekonomista Klubu Dyrektorów Finansowych "Dialog" oraz Dariusz Prostański – Dyrektor Instytutu Techniki Górniczej KOMAG. Panel poprowadził dziennikarz Maciej Chudkiewicz.

fwr4

Panel dyskusyjny z udziałem dyrektora PIG - PIB dr. inż. Mateusza Damrata (pierwszy z prawej)

Na początku panelu Mateusz Damrat przedstawił informacje o występowaniu, zasobach i wydobyciu węgla kamiennego i brunatnego w Polsce oraz o zapotrzebowaniu na oba surowce. Omówił również zadania państwowej służby geologicznej w zakresie poszukiwania i rozpoznania nowych złóż surowców mineralnych.

- Geologia jest obiektywna i opisuje naturę, fakty. Udokumentowane zasoby bilansowe złóż węgla kamiennego według stanu na koniec 2020 roku wyniosły ponad 64 miliardów ton, jednak zasoby przemysłowe są dużo skromniejsze i wyniosły 4,8 miliarda ton tego surowca. Są to dane z Bilansu zasobów złóż kopalin w Polsce, którą Państwowy Instytut Geologiczny wydaje co roku od kilkudziesięciu lat – powiedział dyrektor PIG – PIB.

Mateusz Damrat

Uczestnicy panelu dyskusyjnego pt. „Czy możemy pozwolić sobie na odejście od węgla w sytuacji zagrożenia konfliktami?” Drugi od prawej - dyrektor PIG - PIB dr inż. Mateusz Damrat

W dyskusji poruszono również możliwości odkrycia w Polsce nowych złóż węgla kamiennego i brunatnego, specyfikę funkcjonowania istniejących już kopalniach oraz możliwości zwiększenia wydobycia tego surowca. Eksperci zwrócili uwagę na potrzebę zapewnienia fachowej kadry związanej z wydobyciem węgla oraz techniczne aspekty planowanego wygaszania kopalń. Kluczową sprawą jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, przy uwzględnieniu kwestii ekonomicznych.

Podczas panelu zastanawiano się, czy jest możliwość częściowego zastąpienia węgla innymi źródłami energii. Mateusz Damrat wspomniał o konieczności zwiększenia wykorzystania energii geotermalnej, która „jest dostępna 24 godziny na dobę, 365 dni w roku”.

Zapis transmisji panelu dyskusyjnego: Czy możemy pozwolić sobie na odejście od węgla w sytuacji zagrożenia konfliktami?

W panelu dyskusyjnym pt. „Co zrobić z CO2? Czyli pomalujmy wodór na niebiesko!” eksperci rozmawiali o możliwościach i potencjale zastosowania sekwestracji i mineralizacji CO2 oraz o wykorzystaniu dwutlenku węgla w gospodarce. Dyskusję rozpoczął prof. dr hab. Grzegorz Pieńkowski z PIG - PIB, przedstawiając geologiczne aspekty metod wychwytywania i składowania dwutlenku węgla.

- Jako środowisko naukowe wciąż jesteśmy zaskakiwani nowymi danymi dotyczącymi emisji i koncentracji CO2 w atmosferze oraz konsekwencjami tych zmian. Uważamy, że nie możemy odpuścić tego problemu, bo dług, który zaciągamy obecnie w szybkim tempie będą spłacać kolejne pokolenia. Jednak samo zatrzymanie emisji to za mało. Wyniki obserwacji są bardzo niepokojące, a punktem zwrotnym będzie uwalnianie hydratów metanu zgromadzonych w morzach i oceanach - stwierdził prof. Pieńkowski.

W panelu dyskusyjnym uczestniczyli również: Jan Biedroń – Szef Biura Technologii, Grupa LOTOS S.A., Michel Nils – Senior sales Manager Transition Europe Air Liquide Engineering & Construction, Rafał Nowakowski – Dyrektor Departamentu Badań i Rozwoju PGE Energia Ciepła S.A. oraz Beata Szymanowska – Kierownik Działu Badań i Rozwoju Technologii, Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Moderatorem debaty był Marek Foltynowicz – Ekspert ds. Wodoru Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza.

forum wizja rozwoju

Panel dyskusyjny dotyczący unieszkodliwiania dwutlenku węgla. Pierwszy z prawej - prof. dr hab. Grzegorz Pieńkowski

Zgodnie stwierdzono, że ograniczenie emisji dwutlenku węgla będzie niewystarczająca do zatrzymania zmian klimatu, dlatego potrzebny jest jego wychwyt i trwałe wiązanie części obecnego już w atmosferze CO2. Rozważa się zatem ponowne użytkowanie wychwyconego węgla do produkcji bezemisyjnych paliw, co byłoby jednak wyłącznie chwilowym rozwiązaniem, gdyż wraz z ich spalaniem, zawarty w nich węgiel jest uwalniany ponownie do atmosfery. Dlatego większość wychwyconego CO2 powinna zostać trwale unieszkodliwiona poprzez składowanie. Taka forma zagospodarowania musi spełniać kilka kryteriów: powinno być trwałe, nieniszczące dla środowiska i efektywne ekonomicznie.

forum wizja rozwoju

Wypowiedź prof. dr. hab. Grzegorza Pieńkowskiego z PIG - PIB

Zapis transmisji panelu dyskusyjnego: Co zrobić z CO2, czyli pomalujmy wodór na niebiesko!

sfinansowanie nfosigw

 

Udział w V Forum Wizja Rozwoju w Gdyni został sfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej