Żegnamy doc. dr Olecha Juskowiaka

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci doc. dr. Olecha Juskowiaka.

Ś.P. doc. dr Olech Juskowiak zmarł 8 lipca 2022 roku w wieku 92 lat.

olech juskowiak


Doc. dr Olech Juskowiak
był absolwentem Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie petrografii. Swoją karierę zawodową związał z Państwowym Instytutem Geologicznym w Warszawie. Pracę rozpoczął w sierpniu 1955 roku, początkowo w Zakładzie Złóż Kruszców, następnie w Zakładzie Rud Metali Nieżelaznych, a od 1956 roku – w Zakładzie Petrografii i Geochemii pod kierunkiem prof. dr A. Łaszkiewicza.

Stopień naukowy doktora nauk przyrodniczych uzyskał w 1968 roku na podstawie rozprawy pt. „Skały plutoniczne północno-wschodniej Polski”. W 1972 roku został powołany na stanowisko samodzielnego pracownika naukowo-badawczego, a od 1973 roku – docenta, które to stanowisko piastował do przejścia na emeryturę w 2000 roku. W latach 1990-2000 był kierownikiem Zakładu Petrografii i Mineralogii.

Doc. dr Olech Juskowiak był doświadczonym i cenionym petrografem. Był głównym wykonawcą wielu projektów, w tym badań petrograficznych skał prekambryjskich na podstawie materiałów z wierceń północnej części Niżu Polskiego ze szczególnym uwzględnieniem badań petrograficznych dla celów dokumentacji geologicznych rejonu Krzemionki i Udrynia. Jako petrograf wielokrotnie brał udział w ekspedycjach geologicznych w Wietnamie, Mongolii i Algierii.

W pracy naukowej w Państwowym Instytucie Geologicznym prowadził badania zarówno indywidualne, jak i zespołowe. Wyniki tych prac są zamieszczone w opracowaniach archiwalnych i licznych publikacjach.

W uznaniu swych zasług doc. dr Olech Juskowiak był wielokrotnie wyróżniony i nagradzany.  Za pracę w Wietnamie dostał wyróżnienie – Medal Przyjaźni (1961). Działalność w Państwowym Instytucie Geologicznym nagrodzono medalami: 50-lecia Instytutu Geologicznego (1970), 70-lecia Państwowego Instytutu Geologicznego (1989) oraz odznaką „Zasłużony  Pracownik Instytutu Geologicznego”. W 1978 roku otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi. Doc. dr O. Juskowiak otrzymał także wyróżnienie resortowe – Złotą odznakę „Zasłużony dla Polskiej Geologii” oraz nagrodę zespołową ministra za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie ochrony środowiska, gospodarki wodnej i geologii, III stopnia, za pracę pt. „Dokumentacja złoża rudy żelaza, tytanu, wanadu – Udryń”.

W osobie doc. dr. Olecha Juskowiaka żegnamy jedną z wielkich postaci, które miały duży wpływ na rozwój petrografii w Państwowym Instytucie Geologicznym. Odszedł wybitny i pracowity specjalista, skromny, życzliwy człowiek.

olech juskowiak grupa

Spotkanie pracowników Zakładu Petrologii w stulecie Państwowego Instytutu Geologicznego, 7 maja 2019 r. Od lewej: stoją - prof. dr hab. Krzysztof Jaworowski, mgr Barbara Kazimierska, dr Radliczowa, dr Krzysztof Radlicz, p. Zuzanna Piasecka, doc. dr Olech Juskowiak, dr Marta Juskowiakowa, dr Elżbieta Jackowicz, prof. dr hab. Anna Maliszewska, dr Elżbieta Krystkiewicz, dr hab. Katarzyna Jarmołowicz-Szulc, prof. instytutu; w dolnym rzędzie – dr Aleksandra Kozłowska, dr hab. Magdalena Sikorska-Jaworowska, prof. instytutu, dr Marta Kuberska, dr Krystyna Wołkowicz

Rodzinie i Bliskim wyrazy głębokiego współczucia składają: Dyrekcja i Pracownicy Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB

Pogrzeb odbędzie się 14 lipca 2022 r. o godzinie 12.00 w kościele Św. Karola Boromeusza na Starych Powązkach.