Zapraszamy do lektury "Przeglądu Geologicznego"

Kolejny numer "Przeglądu Geologicznego" jest już bezpłatnie dostępny online. Czasopismo ukazuje się nieprzerwanie od 1953 roku - dotychczas przygotowano już 836 numerów. 

Aktualny "Przegląd Geologiczny" (2022-10, tom 70) zawiera stałe rubryki, takie jak Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego czy Publikacje, a także artykuły naukowe i informacyjne z zakresu geochemii, paleontologii, hydrogeologii, geozagrożeń oraz prawa i administracji geologicznej.

"Przegląd Geologiczny" jest miesięcznikiem adresowanym do środowiska geologów i specjalistów z pokrewnych dziedzin nauki. Publikowane są w nim recenzowane artykuły naukowe, w tym przeglądowe i metodyczne, artykuły informacyjne, materiały gospodarcze, ekonomiczne, organizacyjne, prawne i dotyczące działalności administracji geologicznej, a także wspomnienia, recenzje książek oraz relacje z historycznych i współczesnych wydarzeń geologicznych. Wydawane są także specjalne zeszyty tematyczne i związane z ważnymi konferencjami geologicznymi.

Zapraszamy  do lektury!

Czytaj bezpłatnie cały numer online >>

 Artykuły otwierają się w nowym oknie w formie plików PDF.