Audyt Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego

19 października 2022 r. w Ministerstwie Klimatu i Środowiska odbył się audyt, przeprowadzony przez przedstawiciela Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego. Wizytacja była związana z zakończeniem pierwszego rejsu naukowo-badawczego na ryfcie środkowoatlantyckim, który odbywał się na przełomie sierpnia i września 2022 r. 

Ekspedycja odbyła się w ramach kontraktu zawartego między tą Agendą ONZ, a Ministerstwem Klimatu i Środowiska. Wyprawą kierował Państwowy Instytut Geologiczny - PIB.

Więcej o pierwszym polskim rejsie w obszar Grzbietu Śródatlantyckiego 

Audyt Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego Audyt przeprowadził Oystein Bruncell Larsen, szef Compliance Assurance Management Unit (CARMU). Państwowy Instytut Geologiczny-PIB reprezentowali: zastępca dyrektora ds. badań i rozwoju Piotr Szrek, Agata Kozłowska-Roman oraz Michał Tomczak.

audyt isa

Przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz PIG-PIB razem z audytorem - szefem Compliance Assurance Management Unit (CARMU)

- Bardzo się cieszymy, że ostatecznie, pomimo wielu obiektywnych przeszkód, pomimo pandemii COVID-19 i jej ogólnych negatywnych konsekwencji dla światowej gospodarki, Polska zdołała przeprowadzić w tym roku pierwszy rejs naukowo-badawczy w obszarze objętym naszą koncesji – powiedział podczas spotkania Główny Geolog Kraju, wiceminister Piotr Dziadzio.

Po zapoznaniu się ze wstępnymi interpretacjami oraz jakością i ilością zebranych specjalistycznych danych wykonanych przez Ocean Floor Geophisics (OFG) audytor Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego bardzo wysoko ocenił jakość przeprowadzonych badań w obszarze koncesyjnym RP oraz zaangażowanie pracowników w realizację kontraktu. Wskazał, że w porównaniu z innymi krajami są to jedne z lepszych dotychczas zebranych danych.

Na zakończenie spotkania wiceminister Piotr Dziadzio podziękował zespołowi i pracownikom Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska za zaangażowanie w realizację kontraktu na eksplorację siarczków polimetalicznych na ryfcie atlantyckim oraz za doprowadzenie do realizacji pierwszego rejsu naukowo-badawczego na obszarze koncesyjnym.

audyt isa1

Spotkanie, podczas którego omawiano realizację pierwszego polskiego rejsu naukowo-badawczego w obszarze ryftu śródatlantyckiego

Dane uzyskane w ramach przeprowadzonych badań oceanicznych będą przetwarzane i analizowane wieloaspektowo przez najbliższe miesiące, aby zaprezentować je w końcowym raporcie w I kwartale 2023 r.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Zdjęcia: Ministerstwo Klimatu i Środowiska