Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych w listopadzie 2022 r.

Państwowa służba hydrogeologiczna przedstawiła nową prognozę oddziaływania zmian położenia, zasobów i zagrożenia wód podziemnych na gospodarkę wodną w zlewniach w okresie od 1 do 30 listopada 2022 r.

Prognoza zmian położenia zwierciadła wód podziemnych

Według przeprowadzonych analiz, przy założeniu wystąpienia niekorzystnych warunków meteorologicznych w listopadzie 2022 r. w obrębie województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, dolnośląskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego oraz łódzkiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego mogą występować obszary, na których zwierciadło płytkich wód podziemnych układać się będzie poniżej stanu niskiego ostrzegawczego (SNO).

prognoza psh 11.2022

Lokalizacja punktów sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych, dla których wykonano symulacje rozwoju sytuacji hydrogeologicznej

Prognoza zmian zasobów wód podziemnych

Z przeprowadzonych analiz wynika, że w nadchodzącym miesiącu na przeważającym obszarze kraju stan rezerw zasobów zmiennych kształtować się będzie na bezpiecznym poziomie, wyższym niż 20%. W niektórych rejonach kraju stan rezerw może być niższy, a nawet obniżyć się do zera, tj. w województwie pomorskim, centralnej części województwa warmińsko-mazurskiego, północno-zachodniej części województwa mazowieckiego oraz lokalnie w województwach: zachodniopomorskim, lubuskim, wielkopolskim, łódzkim i podkarpackim.

prognoza psh1 11.2022

Prognoza poziomu rezerw wód podziemnych w odniesieniu do najniższego zaobserwowanego w wieloleciu położenia zwierciadła wód (NNG) w listopadzie 2022 r. według scenariusza B

Prognoza zagrożenia wód podziemnych

Według scenariusza B (mniej korzystnego dla gospodarki wodnej) w listopadzie 2022 r. prognozuje się możliwość wystąpienia niżówki hydrogeologicznej o zasięgu regionalnym w województwie: pomorskim, lubuskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, dolnośląskim, zachodniopomorskim i mazowieckim. Lokalnie niżówka hydrogeologiczna może występować również w województwach: łódzkim, świętokrzyskim, lubelskim, śląskim, małopolskim i podkarpackim.

Jednocześnie dla województw: pomorskiego, lubuskiego, zachodniej i południowej części województwa zachodniopomorskiego, południowej części województwa wielkopolskiego, północnej i centralnej części województwa dolnośląskiego oraz niewielkiego obszaru w południowo- zachodniej części województwa kujawsko -pomorskiego, centralnej części województwa warmińsko-mazurskiego i północno-zachodniej części województwa mazowieckiego prawdopodobieństwo wystąpienia niżówki jest największe.

W związku z powyższym, uwzględniając zarówno wielkość obszaru prognozowanej niżówki w obrębie poszczególnych województw, jak również prawdopodobieństwo jej wystąpienia, stan zagrożenia hydrogeologicznego utrzymuje się dla województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego i dolnośląskiego.

Jednocześnie odwołuje się stan zagrożenia dla obszarów w obrębie województwa lubelskiego.

Wydano Ostrzeżenie PSH nr 5/2022 z dnia 28 października 2022 r. z aktualizacją informacji o stanie zagrożenia hydrogeologicznego na obszarze kraju. 

prognoza psh2 11.2022

Prognoza zagrożeń wód podziemnych – występowanie niżówki hydrogeologicznej w listopadzie 2022 r. według scenariusza B

Zobacz: Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych 1.11.2022 - 30.11.2022

okładka prognozy listopad 2022