Zapraszamy do udziału w I Konferencji "Współczesna Geologia Samorządowa"

Zapraszamy pracowników samorządowej administracji geologicznej do udziału w I Konferencji "Współczesna Geologia Samorządowa", która odbędzie się w dniach 7-9 grudnia 2022 r. w Cedzynie/k Kielc. Wydarzenie będzie płaszczyzną wymiany poglądów oraz dyskusji o stosowanych w praktyce rozwiązaniach prawno-administracyjnych.

Konferencja "Współczesna Geologia Samorządowa" (WGS) jest dedykowana pracownikom administracji samorządowej. Została poświęcona problemom, z którymi administracja geologiczna spotyka się, wykonując na co dzień zadania regulowane ustawą Prawo geologiczne i górnicze.

Celem konferencji jest także dalsza integracja środowiska geologów, nawiązywanie relacji zawodowych, tworzenie wzajemnie wspierających się regionalnych grup, a także wypracowanie i rozpropagowanie skutecznych narzędzi prawno-administracyjnych, które w praktyce będą mogły ułatwić wykonywanie obowiązków służbowych geologów powiatowych i wojewódzkich.

Debata w szerokim gronie pozwoli na wymianę lokalnych doświadczeń oraz rozpoznanie problemów występujących na terenie całej Polski. Ponadto, planowane działania powinny podnieść status geologów w Polsce, poprzez poprawę funkcjonowania i zwiększenia efektywności pracy administracji geologicznej, co w efekcie pozwoli na lepsze zarządzanie zasobami naturalnymi kraju.

Ideą przewodnią konferencji jest także intensyfikacja współpracy terenowej pomiędzy administracją geologiczną i państwową służbą geologiczną, a w dalszej perspektywie również z organami nadzoru górniczego.

Zapraszamy udziału!

Proponowany zakres tematyczny

 • Udzielanie, przedłużanie i wygaszanie koncesji
 • Sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie projektowania prac geologicznych oraz sporządzania dokumentacji geologicznych
 • Sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie prawidłowej realizacji koncesji
 • Sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie prawidłowej realizacji robót geologicznych
 • Likwidacja zakładów górniczych, w tym z rekultywacja wyrobisk poeksploatacyjnych
 • Problematyka nakładania kar administracyjnych (w tym ustalanie opłat dodatkowych)
 • Archiwizowanie danych geologicznych
 • Postępowania administracyjne z zakresu hydrogeologii oraz prawidłowego gospodarowania zasobami wód podziemnych
 • Geotermia
 • Inne zagadnienia wynikające z przepisów Prawa geologicznego i górniczego
 • Zagadnienia wynikające z innych przepisów z uwzględnieniem problematyki geoturystyki w Polsce (m.in.: geostanowiska, geoparki)

Kalendarz Konferencji

 • 7 grudnia 2022 r. (środa) sesja referatowa
 • 8 grudnia 2022 r. (czwartek) sesja referatowa
 • 9 grudnia 2022 r. (piątek) sesja terenowa - wycieczka

Ważne daty

 • 1 września 2022 r. – rozpoczęcie przyjmowania propozycji wystąpień
 • 10 października 2022 r. – rozpoczęcie rejestracji uczestników
 • 2 listopada 2022 r. – ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń wystąpień
 • 23 listopada 2022 r. – ostateczny termin rejestracji uczestników
 • 7-9 grudnia 2022 r. spotkanie geologów w ramach I Konferencji "Współczesna Geologia Samorządowa"

Dla pracowników samorządowej administracji geologicznej udział w Konferencji i noclegi są bezpłatne.

Kontakt

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodatkowych informacji udzielają:

 • Joanna Krasuska tel. 22 459 24 76; tel. kom. 500 162 004, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Kamila Broda tel. 22 459 23 44, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Organizatorzy proszą osoby zainteresowane udziałem w wydarzeniu o wzięcie pod uwagę kolejnej fali epidemii COVID-19 i związanych z nią wymogów sanitarnych. Jeśli ewentualne obostrzenia uniemożliwią odbycie Konferencji w grudniu 2022 r., to zostanie ona przeniesiona na rok 2023.