Owocna współpraca PIG-PIB z gminą Kunów w zakresie ochrony georóżnorodności

W wyniku prac prowadzonych w ramach projektu „Upowszechnianie wiedzy o geologii, górnictwie i ochronie georóżnorodności” oraz dzięki współpracy Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB z Urzędem Miasta i Gminy Kunów (woj. świętokrzyskie, powiat ostrowiecki) udało się znacząco powiększyć powierzchnię dwóch istniejących od 1987 r. pomników przyrody nieożywionej w miejscowości Doły Biskupie.

Oba pomniki utworzono pierwotnie w oparciu o dokumentacje sporządzone przez ówczesnego pracownika Państwowego Instytutu Geologicznego mgr. inż. Jana Urbana. Pierwszy z nich nosił nazwę „160 odsłonięcie geologiczne” i stanowił południowy fragment ściany kamieniołomu Doły Opacie o długości około 50 m i wysokości 15 m, w którym występuje niezgodność sedymentacyjna pomiędzy waryscyjskim, a alpejskim piętrem strukturalnym (fot.1).

Granica między dolomitami środkowego dewonu oraz piaskowcami, mułowcami i iłowcami dolnego triasu (fot. P. Derkowski)

Fot.1.Granica między dolomitami środkowego dewonu oraz piaskowcami, mułowcami i iłowcami dolnego triasu (fot. P. Derkowski)

Obecnie ta część kamieniołomu jest zalesiona i trudnodostępna. Powiększony pomnik przyrody nosi nazwę „Odsłonięcie geologiczne Doły Biskupie” i obejmuje cały kamieniołom o długości 180 m i powierzchni 0,48 ha. Dzięki temu ochroną został objęty cały, unikalny profil dolomitów środkowego dewonu (eiflu) formacji grzegorzowickiej (fot.2), będący zapisem płytkowodnej sedymentacji węglanowej.

Kamieniołom dolomitów Doły Opacie; ściana północna i fragment ściany wschodniej (fot. A. Fijałkowska-Mader)

Fot.2. Kamieniołom dolomitów Doły Opacie; ściana północna i fragment ściany wschodniej (fot. A. Fijałkowska-Mader)

Szczególnie dobrze eksponowane są wielokątne spękania, powstałe na skutek wysychania osadu na brzegu morza (fot. 3).

Spękania na powierzchni warstwy dolomitu (fot. P. Derkowski)

Spękania na powierzchni warstwy dolomitu (fot. P. Derkowski)

Drugi pomnik przyrody – nazwany pierwotnie „161 profil geologiczny” stanowił odsłonięcie profilu dolnego i środkowego triasu w północnej i północno-zachodniej ścianie historycznego kamieniołomu Doły Biskupie, w którym udokumentowana eksploatacja sięga XVII w. Odsłonięcie długości ok. 100 m i wysokości 15-20 m obecnie jest już bardzo zarośnięte (fot. 4).

Odsłonięcie piaskowców retu i węglanów wapienia muszlowego w kamieniołomie Doły Biskupie (fot. P. Derkowski)

Odsłonięcie piaskowców retu i węglanów wapienia muszlowego w kamieniołomie Doły Biskupie (fot. P. Derkowski)

Powiększony dzięki niedawnym staraniom pracowników PIG-PIB pomnik przyrody nieożywionej nosi nazwę „Profil geologiczny Doły Biskupie” i obejmuje ciąg odsłonięć o łącznej długości 260 m i powierzchni 0,56 ha. Ochroną został objęty dawny kamieniołom Witulin (początek eksploatacji XIX w.), w którego wyrobiskach południowym (fot. 5) i północnym (fot. 6) widoczny jest wyraźny kontakt gruboławicowych piaskowców retu z węglanami wapienia muszlowego.

Kontakt gruboławicowych piaskowców retu ze skałami węglanowymi wapienia muszlowego w wyrobisku południowym kamieniołomu Witulin (fot. K. Bieńko)

Kontakt gruboławicowych piaskowców retu ze skałami węglanowymi wapienia muszlowego w wyrobisku południowym kamieniołomu Witulin (fot. K. Bieńko)

Gruboławicowe piaskowce retu i utwory węglanowe wapienia muszlowego w wyrobisku północnym kamieniołomu Witulin (fot. A. Fijałkowska-Mader)

Gruboławicowe piaskowce retu i utwory węglanowe wapienia muszlowego w wyrobisku północnym kamieniołomu Witulin (fot. A. Fijałkowska-Mader)

Piaskowce należące do warstw z Krynek nazywane są w kamieniarstwie dolskimi i stanowiły przedmiot eksploatacji. Nad nimi leży profil dolnego, środkowego i górnego (bez części stropowej) wapienia muszlowego. Są to wapienie organogeniczne, dolomity, wapienie i margle dolomityczne z przewarstwieniami ilastymi w części górnej.

Powiększenie dwóch istniejących pomników przyrody nieożywionej w gminie Kunów podkreśla realny wpływ działań podejmowanych przez pracowników PIG-PIB na ochronę georóżnorodności w Polsce. Stanowi także przykład dobrej współpracy z jednostką samorządową. Warto podkreślić, że podstawą do ochrony georóżnorodności, jak i rozwoju geoturystyki, są inicjatywy oddolne, którym państwowa służba geologiczna stara się zapewnić niezbędne wsparcie merytoryczne, oferując swoją wiedzę i doświadczenie.

Tekst: Anna Fijałkowska-Mader, Agnieszka Ładocha, Katarzyna Szadkowska 
Zdjęcia: Paweł Derkowski, Anna Fijałkowska-Mader, Karolina Bieńko

sfinansowanie nfosigw

 

Prace zostały zrealizowane w ramach zadania państwowej służby geologicznej pn. „Upowszechnianie wiedzy o geologii, górnictwie i ochronie georóżnorodności”, finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.