Intensyfikujemy geologiczną współpracę z Dominikaną

Nawiązanie polsko-dominikańskiej współpracy geologicznej poprzez podpisanie bilateralnego Porozumienia o Współpracy pomiędzy służbami geologicznymi było głównym celem wizyty polskiej delegacji pod przewodnictwem wiceministra klimatu i środowiska, Głównego Geologa Kraju Piotra Dziadzio w Dominikanie. W misji uczestniczyli również: dr hab. Piotr Szrek - Zastępca dyrektora ds. badań i rozwoju Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB, sekretarz naukowy PIG-PIB, Michał Nowosielski - Naczelnik Wydziału Polityki Surowcowej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska i przedstawiciele Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Rozmowy dotyczące zacieśnienia naukowej i praktycznej współpracy pomiędzy służbami geologicznymi obu krajów oraz możliwości kształcenia studentów w zakresie geologii i górnictwa odbyły się w dniach 2-5 listopada 2022 r. w Santo Domingo.

Podczas wizyty delegacja spotkała się m.in. z ministrem energii i górnictwa Dominikany Antonio Almonte Reynoso, ministrem przemysłu, handlu i małych przedsiębiorstw Victorem O. Bisono Haza, wiceministrem środowiska i zasobów naturalnych Rene Mateo oraz z doradcą prezydenta ds. górnictwa Miguelem Pena de los Santos.

Uroczyste przekazanie umowy o współpracy, podpisanej wcześniej przez dyrektora PIG-PIB dr. inż. Mateusza Damrata, odbyło się między dyrektorem służby geologicznej Dominikany Edwinem Garcia Cocco oraz zastępcą dyrektora i sekretarzem naukowym PIG-PIB dr. hab. Piotrem Szrekiem.

- Rozpoczęcie współpracy od podpisania MoU pomiędzy służbami geologicznymi pozwoli zbudować trwałą współpracę gospodarczą pomiędzy Polską i Dominikaną. Informacja geologiczna, zwłaszcza ta dotycząca złóż kopalin, jest początkiem całego procesu inwestycyjnego związanego z wykorzystaniem surowców naturalnych, następnie poprzez konkretne inwestycje wpływa na rozwój kraju oraz innych branż gospodarki – powiedział wiceminister Piotr Dziadzio.

grafika ilustracyjna

Przedstawiciele delegacji z Dominikany i Polski na wspólnym zdjęciu

Dominikana jest krajem otwartym na wspólne projekty. Kraj ten posiada zasoby surowców mineralnych takich jak złoto, żelazo, nikiel, miedź, srebro, cynk i boksyt. Istnieją również perspektywy występowania metali ziem rzadkich i soli potasowych.

Podczas wizyty przekazano także dokument „Polityka Surowcowa Państwa 2050”, który może zostać wykorzystany przez stronę dominikańską jako wzór działań dla odpowiedniego zarządzania zasobami kopalin w tym kraju. Wiceminister Piotr Dziadzio przekazał również informacje na temat realizacji „Polityki energetycznej Polski do 2040 r.” oraz inwestycji w odnawialne źródła energii, przy wsparciu energetyki jądrowej. Wykorzystanie energii geotermalnej wzbudziło duże zainteresowanie strony dominikańskiej, która również pokazała swoje koncepcje jej wykorzystania. Będzie to jeden z elementów przyszłej współpracy.

Wizyta Polskiej delegacji została bardzo dobrze przyjęta przez przedstawicieli Rządu Republiki Dominikany, który liczy na zacieśnienie współpracy pomiędzy naszymi krajami, wymianę doświadczeń oraz realizację wspólnych projektów badawczych. Wykonany pierwszy krok w postaci podpisanego porozumienia pozwoli również na umocnienie obecności Polski w rejonie Karaibów.

grafika ilustracyjna

Moment podpisywania umowy o współpracy pomiędzy Polską a Dominikaną

- Polska jest w stanie wesprzeć Rząd Dominikany w wypracowaniu zasad ochrony złóż oraz ich racjonalnej eksploatacji w połączeniu z ochroną środowiska naturalnego, a także zaoferować sprawdzone technologie i know how w zakresie przetwarzania kopalin oraz ochrony środowiska – podkreślił Piotr Dziadzio, Główny Geolog Kraju.

Przekazanie podpisanej umowy między Zastępcą dyrektora ds. badań i rozwoju Piotrem Szrekiem, a dyrektorem służby geologicznej Dominikany Edwinem Garcia Cocco. Z tyłu stoją: Główny Geolog Kraju Piotr Dziadzio i Wiceminister środowiska i zasobów naturalnych Dominikany Rene Mateo

Przekazanie podpisanej umowy między Zastępcą dyrektora ds. badań i rozwoju Piotrem Szrekiem, a dyrektorem służby geologicznej Dominikany Edwinem Garcia Cocco. Z tyłu stoją: wiceminister klimatu i środowiska, Główny Geolog Kraju Piotr Dziadzio i Wiceminister środowiska i zasobów naturalnych Dominikany Rene Mateo

Zdjęcie: Michał Nowosielski
Źródło: Ministerstwo Klimatu i środowiska