Tragiczne w skutkach trzęsienie ziemi w regionie Java w Indonezji

21 listopada 2022 r. o godz. 06:21:11.0 UTC, tj. 13:21:11.0 czasu lokalnego w regionie sejsmologicznym Java w Indonezji zanotowano silne trzęsienie ziemi. Według European Mediterranean Seismological Centre (EMSC) miało ono magnitudę M5.6. Epicentrum zjawiska zlokalizowano około 38 km na ESE od miasta Bogor i około 23 km na NE od miasta Sukabumi. Źródło wstrząsów według EMSC było położone na głębokości 10 km, co w klasyfikacji sejsmologicznej kategoryzuje to trzęsienie ziemi jako płytkie (hipocentrum do 30 km głębokości), silnie oddziałujące na obiekty na powierzchni terenu. Omawiane trzęsienie ziemi wystąpiło na obszarze gęsto zaludnionej prowincji Jawa Zachodnia, co spowodowało dużą liczbę ofiar. Śmierć poniosło ponad 200 osób.

Lokalna Agencja Zarządzania Kryzysowego podaje, że ponad 1000 osób zostało rannych, a kolejnych kilkaset jest nadal poszukiwanych. Zniszczeniu uległo ponad 22 tys. domów. Ponad 58 tys. ludzi musiało zostać przesiedlonych (źródło: cnn.com).

Trzęsienie ziemi przyczyniło się również do wzmożonej aktywności osuwiskowej w regionie.

java indonesia 2022 tab1

 Parametry zjawiska sejsmicznego z 21 listopada 2022 r., godz. 06:21:11.0 UTC, region: Java, Indonezja

java indonesia 2022 rys1

Lokalizacja epicentrum trzęsienia ziemi o magnitudzie M5,6 z 21 listopada 2022 r., godz. 06:21:11.0 UTC w regionie Java, Indonezja (oprac. PSG, dane EMSC, mapa bazowa CIA)

 java indonesia 2022 tab2

Szacowana liczba ludności wraz ze stopniem odczuwalności zjawiska M5.6 dla obszaru pokazanego na mapie ok. 200 km wokół epicentrum (oprac. USGS)

Obszar granicy płyt między płytami australijską i sundajską jest wysoce aktywny sejsmicznie. Od 2007 r. miały miejsce cztery trzęsienia ziemi o sile M6,5 lub większej w promieniu 250 km od trzęsienia ziemi z 21 listopada 2022 r. Największym z nich był wstrząs o magnitudzie M7.5 zanotowany 8 sierpnia 2007 r., który miał miejsce na głębokości około 280 km.

Tylko w okresie od 1 do 22 listopada 2022 r. (stan na 22.11.2022 r., godz. 11:00 UTC) w obszarze ramki mapy zarejestrowano 687 zjawisk sejsmicznych, z których 3 przekroczyły magnitudę M5.5.

 java indonesia 2022 rys2

Lokalizacja epicentrów i magnitudy trzęsień ziemi zarejestrowanych od 1 listopada 2022 do 22 listopada 2022 r. (stan na 22/11/2022 r., godz. 11:00 UTC) w obszarze ramki mapy (oprac. PSG, dane EMSC, mapa bazowa CIA)

Zjawisko zostało zarejestrowane jako ślad na sejsmogramach w sieci PSG_Sejs_NET państwowej służby geologicznej.

Informację przygotował zespół z Centrum Geozagrożeń: Tomasz Czerwiński, Mirosław Musiatewicz, Przemysław Kowalski i Kamila Karkowska.